Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 12/10/2013 00:00

  1.W związku z informacją w sprawie powołania w ramach działalności PTDL Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej przesłaną mi przez Pana Czesława Głowniaka,Specjalisty Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej (Oddział PTDL w Rzeszowie) proszę członków Towarzystwa naszego Oddziału zainteresowanych zawodowo i naukowo w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii o pisemne zgłoszenie dotyczące przystąpienia do Sekcji na adres:
  Czesław Głowniak,ul.Prof.Chmaja 1/16,35-021 Rzeszów
  tel.kom 695 411 093,adres e-mail:cz.glowniak@gmail.com
  W informacji należy podać dane o sobie:nazwisko i imię,miejsce zamieszkania,adres do korespondencji,miejsce i staż pracy,od kiedy członkostwo w PTDL,posiadane specjalizacje,wykaz publikacji itp.
  Zgłoszenie należy przesłać do 15 października 2013 r ,ponieważ 23.10.2013 r planowane jest posiedzenie Zarządu Głównego PTDL,podczas którego możliwe jest rozpatrzenie wniosku o powołanie sekcji - popartego aprobatą przynajmniej 10 członków PTDL
  2.Proszę osoby specjalizujące się o zgłaszanie swoich prac specjalizacyjnych do zaprezentowania ich na kolejnych spotkaniach naukowo-szkoleniowych.
  Imię i nazwisko autora pracy,temat  pracy, tel.kontaktowy proszę przesłać na adres e-mail:slabalcerak@wp.pl  lub podać telefonicznie  na  tel.kom.697 914 982,aby można zaplanować terminy wygłoszenia tych prac i uwzględnić w programie spotkań 
  Przewodnicząca  Oddziału PTDL w Bydgoszczy
  mgr Sławomira Balcerak

 • Sławomira Balcerak 19/09/2013 00:00

   Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL i  firma HORIBA ABX Sp.z o.o

   serdecznie zapraszają na  zebranie naukowo-szkoleniowe,

      które odbędzie się 24.10.2013 r(czwartek) w Sali Narad (niski parter)

        Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr  J.Biziela ul.Ujejskiego 75

                                     Początek spotkania godz.12.30

  Program zebrania:

  1.Wykład - "miRNA w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych - czy przyszłość diagnostyki laboratoryjnej?"  prof.dr hab.Dariusz Sitkiewicz, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

  2. Prezentacja aktualnej oferty firmy HORIBA  mgr Jolanta Czaja, Specjalista Aplikacyjno-Naukowy HORIBA

  3.Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia PTDL oraz XVIII Zjazdu PTDL,Warszawa 2013

  4.Sprawy bieżące Oddziału

   

  Dojazd do Szpitala im.Biziela:

   z Dworca PKP - autobusem linii 79 lub 79 S

   z Dworca PKS - tramwajem w kierunku Ronda Fordońskiego a następnie autobusem linii 68 lub 69

 • Magdalena Lampka 03/09/2013 00:00

               Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

               prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

                          zaprasza członków PTDL w Bydgoszczy

   

                        na wykład prof. Howarda Morrisa

                 pt" Traceability of lipid measurement procedures ".

                  Wykład odbędzie się w dniu 13 września (piątek)

                w sali 309 (Nowa Patomorfologia) o godz. 10-tej.

  Prof. Howard Morris, wiceprezydent International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine jest kierownikiem Endocrine Bone Research Laboratory w Adelaide, Australia. 

  Do Polski został zaproszony jako gość honorowy i wykładowca podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, odbywającego się w Warszawie w dniach 15 - 18 września 2013r.

 • Ewa Głowacka 01/06/2013 07:50

  Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza

   na spotkanie naukowo -szkoleniowe dnia 20 czerwca o godzinie 12: 30 w sali 309 budynku Patomorfologii CM przy ul. Skłodowskiej Curie 9.

  Przedmiotem spotkania będzie wykład: " Zastosowanie badania moczu w ocenie funkcji nerek", który wygłosi dr n. med Grażyna Dymek z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

  Spotkanie będzie sponsorowane przez firmę bioMaxima

   

 • Ewa Głowacka 06/04/2013 13:49

   

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9, 85 – 094 Bydgoszcz

  tel. 52 / 585 – 44 – 90

  NIP 526-21-77-392

   

                                                      Zawiadomienie

   

   

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL zawiadamia o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali B209 w Budynku Patomorfologii CM przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Bydgoszczy.

  Walne zebranie członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

  I termin godz. 11.30

  II termin godz. 11.45

  Prawo udziału w wyborach mają członkowie PTDL z opłaconą składką za rok 2012 do dnia 15 kwietnia 2013 r.

                                                  Program:

   

 • Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL w kadencji 2010-2013:
 •  Przewodnicząca – Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska,

  Skarbnik – mgr Anna Gerth.

 • Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 •  

 • Wybory do Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2013 – 2016 oraz ustalenie listy delegatów Oddziału Bydgoskiego PTDL na Walne Zgromadzenie PTDL w Warszawie.
 •  

 • Ogłoszenie wyników wyborów Walnego Zebrania członków Oddziału Bydgoskiego PTDL.
 •  

  W przerwie rozdanie certyfikatów uczestnictwa na zebraniach naukowo- szkoleniowych w 2012 r.

                                                Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

                                                 Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

 • Ewa Głowacka 25/03/2013 15:24

   
  Dnia 13 maja 2013 roku w godz. 11.15-17.00,

         w sali 209 B Budynku Patomorfologii

             przy ul. Sklodowskiej-Curie 9,

  odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro
   
  Program szkolenia obejmuje tematy:
  • etyki w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  • prawidłowej komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  • relacji środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
   oraz omówienie przykładów praktycznych.

             W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową
  www.diagkompas.pl

   
  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.
  Wszystkie informacje szczegółowe na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:
  www.diagkompas.pl 
  oraz przesłane w załącznikach na indywidualne skrzynki pocztowe.

         Zarząd Bydgoskiego Oddziału

         serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

   

 • Ewa Głowacka 04/03/2013 11:19

   

  Dnia 20.03.2013 r. w sali 309 Budynku Patomorfologii, o godz. 12:30,odbędzie się spotkanie naukowo - szkoleniowe, którego przedmiotem jest wykład: "Monitorowanie działania leków przeciwzakrzepowych" prowadzony przez dr n.med. Lenę Nowak - Łoś, na które Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie wszystkich zaprasza.

  Spotkanie będzie sponsorowane przez Grupę Werfen

   


 • Ewa Głowacka 07/02/2013 10:55

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Bydgoskiego PTDL:

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

  UWAGA! Opłacenie składki członkowskiej do końca lutego 2013 r. gwarantuje otrzymanie
  wszystkich numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

   

 • Ewa Głowacka 28/12/2012 10:54

  Styczniowe spotkanie naukowo – szkoleniowe to wykłady Doradcy Medycznego firmy Euroimmunn – Pawła Kiszło:

   

  1. Diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych. Produkty firmy Euroimmunn do badania przeciwciał anty- i onkoneuronalnych.

  2. Oferta genetyczna firmy Euroimmunn

   

     dnia 24.01.2013 r. w sali 309 Budynku Patomorfologii

     o godz. 12:30,

   

  na które Zarząd Bydgoskiego Oddziału PTDL serdecznie wszystkich zaprasza.

 • Ewa Głowacka 10/12/2012 14:26

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  Serdecznie zaprasza w dniu 17 grudnia 2012 r. o godzinie 12:30

  do Restauracji Telimena

  przy ul. Fordońskiej 15 na świąteczne zebranie naukowo – szkoleniowe.

  Program spotkania:

  • Powitanie zaproszonych uczestników -prof. dr hab. Grażyna Odrowąż – Sypniewska
  • Podsumowanie jesiennej sesji egzaminacyjnej, oraz informacje ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia z Konsultantem Krajowym Panem prof. Janem Kulpa–dr n.med. Grażyna Dymek Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Wykład: " Diagnostyka WZW" – mgr Aneta Niciejewska
  • Wykład " Co nowego z biomarkerami sercowymi - czyli trzecia uniwersalna definicja zawału serca" - dr hab. Bogdan Solnica - Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

                                                             

  Współorganizatorami spotkania będą firma Roche i Abbott.

  Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

  prof. dr hab. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

Copyright © 2004-2023 PTDL