Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 25/01/2023 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  16 lutego 2023 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Początek spotkania godz.13.30

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:" Zrozumieć molekuły - wstęp do diagnostyki molekularnej alergii"

   Dr n.med.Kinga Lis, Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna,  Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy 

  2.Sprawy bieżące Oddziału

   dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału 

   

   

  Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2023 oraz zaległych składek.

  Wysokość składki członkowskiej w 2023 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: beata-barabasz@wp.pl    

   

   

 • Sławomira Balcerak 24/12/2022 00:00

  "Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,  
  Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,
  Niech roz­pra­sza mro­ki.
  Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą
  Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą
  I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta
  Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.
  Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
  A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
  No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
  A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi."

  /Władysław Miączyński/


  Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wyciszenia od codziennego zgiełku, czasem refleksji, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi .Niech ciepło płynące ze Żłóbka ogrzeje serca.  Niech ten szczególny czas sprawi, że staniemy się dla siebie bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej kochający. 

  Niech nadchodzący 2023 rok będzie spokojniejszy i przyniesie nadzieję  na lepsze jutro.

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 28/11/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firmy: bio-Merieux i Diahem

  serdecznie zapraszają na świąteczne posiedzenie naukowo- szkoleniowe,

  które odbędzie się w

   Restauracji "Telimena", ul.Jagiellońska 15 w Bydgoszczy

  w dniu 12.12.2022

  Początek spotkania - godz.13.00

   

  Harmonogram posiedzenia

  1.Powitanie uczestników posiedzenia .

  dr hab.n.med.Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK - Przewodnicząca PTDL O/ Bydgoszcz

  2.Wykład „Aktualne spojrzenie na profil lipidowy”

  dr  hab.n.farm.Grażyna Sygitowicz ,Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, WUM

   3.Podsumowanie działalności Oddziału w 2022 r. Relacja z XX Zjazdu PTDL  Kielcach.  Sprawy bieżące Oddziału.

  4.Świąteczny poczęstunek przy stole.

   

  Członków Oddziału, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu prosimy o potwierdzenie swojego udziału przez przysłanie maila na adres: ptdl.bydgoszcz@wp.pl  do dnia 8.12.2022 r.

  Informacja o ilości osób deklarujących udział w spotkaniu umożliwi  organizację spotkania  oraz zamówienie świątecznego poczęstunku. 

 • Sławomira Balcerak 02/11/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  23 listopada 2022 r

  w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

  Początek spotkania godz.13.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:" Praktyczne aspekty walidacji wyników z analizatora hematologicznego (morfologicznego)" 

   mgr Małgorzata Szukała, ZDL, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

  2.Sprawy bieżące Oddziału- dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, prof. UMK,    Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 12/10/2022 00:00

   PTDL Oddział w Bydgoszczy wraz z firmą Snibe oraz Cormay Diagnostics zapraszają do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w formie warsztatów pt."Warsztaty praktyczne z immunochemii"  w dniu 27.10.2022 r

                                  Początek warsztatów - godz.10.00

  Miejsce posiedzenia naukowo-szkoleniowego:  

  Sala Konferencyjna (I piętro)

  Arkada Galeria Wnętrz,  ul. Fordońska 40,   Bydgoszcz

   

  Program posiedzenia naukowo-szkoleniowego:

   

  1. Część praktyczna

   

        10:00 – 11:00 „Praca z trudną próbką” - warsztat

   

       2.Część wykładowa

   

  11:00 – 12:00 „Immunochemia wsparciem dla profilu lipidowego” 

                            dr n. med. Joanna Klimaszewska – Łata, Gdański Uniwersytet Medyczny

  12:00 – 12:15 Prezentacja firmy Snibe – Marek Witkowski

  12:15 – 12:30 Prezentacja firmy Cormay Diagnostics – Renata Frankowska

  12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

  12:45 – 13:45 „Wybrane przypadki kliniczne obrazujące zaburzenia endokrynologiczne” 

                            dr n. med. Jarosław Koza, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

  13:45 – 14:00 Test i podsumowanie warsztatów

  14:00 – 15:00 Podsumowanie XX-ego Zjazdu PTDL w Kielcach oraz poczęstunek dla uczestników

   

   

  Za udział w Warsztatach przyznawane będą 4 punkty edukacyjne "twarde".

  Cena udziału w warsztatach wynosi 20 zł - płatne przelewem na konto PTDL Oddział Bydgoszcz nr rachunku :

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994. W tytule przelewu prosimy wpisać:

  Imię i nazwisko uczestnika -Warsztaty praktyczne z immunochemii"


  Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu należy przesyłać do dnia 22 października 2022 r na adres: ptdl.bydgoszcz@wp.pl.

 • Sławomira Balcerak 07/06/2022 00:00

  Przekazujemy informację od dr hab.Artura Słomki,prof.UMK nt kursu dla diagnostów laboratoryjnych realizowanego w trakcie XXX Zjazdu Hematologów i Transfuzjologów,który odbędzie się w Bydgoszczy.

  Szanowni Państwo, Diagności laboratoryjni,

  Podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w terminie 8-10 września 2022 r. w Bydgoszczy, zostanie zorganizowany kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2022”. Zakresem tematycznym kursu będzie program merytoryczny XXX Zjazdu PTHiT.

  Kurs będzie zorganizowany przy współpracy z Biurem Oddziału Kształcenia Podyplomowego (BOKP) Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wystawi zaświadczenia potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych tzw. "twardych" oraz punktów edukacyjnych "miękkich". Warunkiem uzyskania "twardych" punktów edukacyjnych będzie zaliczenie testu sprawdzającego z tematyki XXX Zjazdu PTHiT w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej.

  Koszt udziału w kursie będzie wliczony w zjazdową opłatę rejestracyjną. Test będzie zrealizowany w formie elektronicznej.

  Podczas rejestracji na Zjazd prosimy zaznaczyć, że zgłaszają Państwo chęć udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i miejsca przeprowadzenia testu sprawdzającego znajdą się w szczegółowym programie Zjazdu.

  Z poważaniem,

  Kierownik Naukowy kursu „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2022”
  Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

   

  Informacje dotyczące kursu dla diagnostów w ramach  XXX Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej https://pthit2022.com.pl w zakładce Wydarzenia

 • Sławomira Balcerak 07/06/2022 00:00

  W dniu 24.05.2022 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału  PTDL w Bydgoszczy, na którym wybrano:

  Przewodniczącą Oddziału,

  8 członków Zarządu Oddziału,

  5 członków Komisji Rewizyjnej,

  14 delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa XX Zjazdu PTDL,

  który odbędzie się w dniach 19-22.10.2022 w Kielcach.

   

  Przewodniczącą Oddziału na kadencję 2022-2026 została wybrana:

   

  1.dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

  Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

   

  Do Zarządu wybrani zostali:

  Zastępca Przewodniczącej :

  2.mgr Marzenna Gruszka

  ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

  Sekretarz:

  3.dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof.UMK

  Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM UMK w Toruniu

   Skarbnik:

  4.mgr Beata Barabasz

  Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

  Członkowie Zarządu Oddziału:

  5.mgr Anna Szczepańska

  ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

  6.dr n.med.Kinga Lis

  Pracownia Immunologiczno- Alergologiczna, Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy 

  7. mgr Sławomira Balcerak

   Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  8.dr n.med. i n.ozdr.Roland Wesołowski

  Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, CM  UMK w Toruniu

  Zastępcy członków Zarządu :

  9.dr n.med.Marta Pawłowska

  Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM  UMK w Toruniu 

  10.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

  ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

   

  Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

   

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

  1.mgr Zdzisława Dominikowska

  ZDL, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

   

  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  2.mgr Kinga Radaszewska-Mańczak

  ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

  3.mgr Monika Rakowska

  ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

   

  Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:

  4.mgr Agata Zamorska

  ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

  5.mgr Jarosław Nuszkiewicz

   Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM  UMK w Toruniu

   

  Delegatami na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w Kielcach zostali wybrani:

   

  1. dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

  2.mgr Marzenna Gruszka

  3.dr  hab.Karolina Szewczyk- Golec, prof.UMK

  4.mgr Anna Szczepańska

  5.dr n.med. Kinga Lis

  6.dr n.med. Marta Pawłowska

  7.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

  8. mgr Sławomira Balcerak

  9.dr n.med i n.ozdr.Roland Wesołowski

  10. mgr Lidia Kuligowska, ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

  11.mgr Karolina Laskowska,  Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  12.mgr Anna Meyer-Stachowska , Pracownia Toksykologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

  13.mgr Monika Rynkowska, Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

  14.mgr Dariusz Kopiczko ,ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

   

 • Sławomira Balcerak 02/06/2022 00:00

  Informujemy,że można jeszcze rejestrować się na konferencję naukowo-szkoleniową,która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2022 r w Łysomicach k/Torunia.

  Członkowie PTDL,którzy chcą wziąć udział w konferencji muszą przysłać formularz rejestracyjny wraz z dowodem wpłaty do 6 czerwca 2022.Po tym terminie musimy zgłosić ostatecznie listę uczestników konferencji do Hotelu Rubbens&Monet,w którym odbedzie sie konferencja.

  Formularz rejestracyjny dostepny jest  na stronie www.jmjbiznes.pl w zakładce Terminarz-najbliższe spotkania

 • Sławomira Balcerak 08/05/2022 00:00

  Szanowni Państwo,


   Serdecznie zapraszamy członków PTDL  do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej   pt."Diagnostyka laboratoryjna 2022 r- nie tylko Covid-19...." organizowanej przez  Oddział   Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Bydgoszczy w dniach 9-10 czerwca 2022 r  w Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia

   Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne("twarde"). W trakcie trwania   konferencji przewidziana jest wystawa sprzętu i materiałów na stoiskach firm diagnostycznych .

  Partnerem logistycznym jest firma JMJ Sp.z o.o

  Informacje na temat opłaty konferencyjnej są zamieszczone na stronie www.jmjbiznes.pl w zakładce Terminarz-najbliższe wydarzenia.

  Formularz rejestracyjny zamieszczony zostanie na stronie www.jmjbiznes.pl .Od 11.05.2022 r  rozpocznie się rejestracja uczestników.

  Na stronie www.jmjbiznes.pl zamieszczone są również informacje dla firm diagnostycznych biorących udział w konferencji oraz Karta Wystawcy.

  Do zobaczenia w Łysomicach!

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

   


  Poniżej ramowy program konferencji:

  09 czerwca 2022 (czwartek) 

  9.00 – 10.00 przyjazd uczestników,powitalna kawa i zakwaterowanie

  10.00 – 10.15 Otwarcie Konferencji 

  10.15. -11.00 Wykład inauguracyjny:

  „Morsowanie czy sauna? Wpływ zabiegów immersji w zimnej wodzie i sauny na wybrane parametry stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego”.

  dr n. med. Marta Pawłowska i dr n.med. Roland Wesołowski, opiekun naukowy dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska prof. CM UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej CM UMK w Toruniu

   SESJA I:       NOWOŚCI DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ 

  Prowadzenie sesji:dr n.med.Kinga Lis

   11.15 – 12.00 „Wykrywanie nowotworów hematologicznych na podstawie badania morfologii 

                            krwi” 

  mgr  Agnieszka Kowalczyk, koordynator ds. rozwiązań laboratoryjnych, Sysmex  Polska Sp. z o.o.

  12.00 – 12.45  „Wykorzystanie autoprzeciwciał w diagnostyce wybranych chorób 

                            autoimmunizacyjnych."        

   mgr Paweł Kozłowski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej UCK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  12.45 – 14.00 przerwa obiadowa

  14.00 – 15.00 BLOK PREZENTACJI FIRMOWYCH (Cormay,Biameditek,Siemens,Imogena)

  SESJA II:     DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA UKŁADU HEMOSTAZY

  Prowadzenie sesji:dr n.med.Iga Hołyńska -Iwan

  15.00 – 15.45   „Zmiany w układzie krzepnięcia krwi w udarze niedokrwiennym mózgu”

     prof. dr hab. med. Ewa Żekanowska, Katedra Patofizjologii CM UMK w Toruniu

  15.45 – 16.30   „Zmiany w procesie hemostazy w przebiegu Covid-19” 

     dr hab.n. med. Artur Słomka,  prof. CM UMK, Katedra Patofizjologii CM UMK w Toruniu

  16.30 – 17.30    Przerwa kawowa i zwiedzanie stoisk firmowych

  17. 30 -18.15    „Wpływ czynników interferujących na wyniki badań układu krzepnięcia”      

                                Wykład pod patronatem firmy Siemens Healthineers Sp.z o.o

  dr n. med. Teresa Iwaniec, Zakład Diagnostyki Hematologicznej  i Genetyki  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie   

  SESJA III: VALUE OF DIAGNOSTICS - ROLA I ZNACZENIE DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH  (SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE)

  Prowadzenie sesji: dr hab.Karolina Szewczyk-Golec,prof.UMK

  18.15 – 18.45 „Ostre zapalenia wątroby o ciężkim przebiegu i nieustalonej etiologii u dzieci”

   prof. dr hab. n.med. Małgorzata Pawłowska, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu

  18.45-19.15 „HIV  i Covid 19"

  dr hab. Anita Olczak, prof.UMK, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, CM UMK w Toruniu

  19.15-19.30 Prezentacja firmy Roche


  20.00   kolacja

   

  10 czerwca 2022 (piątek)

   

  SESJA IV:  DIAGNOSTYKA WYBRANYCH POWIKŁAŃ PO ZAKAŻENIU SARS CoV-2

  Prowadzenie sesji:dr n.med.Roland Wesołowski

  9.00 – 9.45 „Płyn w jamie opłucnowej – jako groźne powikłanie po zakażeniu koronawirusem

  SARS-CoV-2” 

  prof. dr hab. Maria Mantur, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 

  9.45 – 10. 30 „ Laboratoryjne biomarkery w leczeniu i monitorowaniu pacjentów z COVID-19. Zalecenia w long COVID/ post - COVID”.

  mgr Anna Chrzanowska, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, specjalista ds. POCT i aplikacji, Radiometer Sp. z o.o.

  10.30 – 11.15 „Ocena skuteczności szczepień ochronnych – jakimi narzędziami dysponujemy?”

   dr n. farm. Patryk Matuszek, Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. boreliozy, Euroimmun Sp. z o.o.

   

  11.15 – 11.45 przerwa kawowa

  SESJA V:  POPANDEMICZNA  PRZYSZŁOŚĆ  DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Prowadzenie sesji: dr n.med.Marta Pawłowska

  11.45 – 12.30  „Biochemiczne aspekty indukcji porodu. Czy dojrzewanie szyjki macicy można diagnozować laboratoryjnie?”

  lek. Wojciech Flis, opiekun naukowy dr n. med .Maciej Socha, Katedra Perinatologii, Ginekologii                 i Ginekologii Onkologicznej , Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu 

  12.30 – 13.15   „Wapń i inne elektrolity – fizjologia i problemy diagnostyczne”

  dr n.med. Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska Sp. z o. o.

   

  13.15 – 14.00 Test , podsumowanie i zakończenie konferencji 

  14.00   obiad, wykwaterowanie i wyjazd

   

  Uwagi:

  Przewiduje się niewielkie zmiany czasowe w godzinach poszczególnych punktów programu konferencji

 • Sławomira Balcerak 01/05/2022 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy zawiadamia

  o Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału,

  które odbędzie się w dniu

  24 maja 2022 r

  w Sali Wykładowej nr 4 w Budynku Biblioteki Collegium Medicum,

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9 w :

   

  I terminie o godz.16.00 - przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do

                                            głosowania

   

  W przypadku braku quorum w:

   

  II terminie o godz.16.15 - bez względu na ilość obecnych członków

   

  Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r włącznie

   

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości

   

  Część wyborcza zebrania:

   

  Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Bydgoskiego PTDL

   

  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Bydgoskiego PTDL

  2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie jawne

  3.Wybór Protokolanta Walnego Zebrania - głosowanie jawne

  4.Wybór Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne

  5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne 

  6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału za kadencję 2017-2022 - Przewodnicząca Oddziału

  7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 - Skarbnik Oddziału

  8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  9.Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej - głosowanie jawne

  10.Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTDL na kadencję 2022-2026 w głosowaniu tajnym

   11.Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału

  12.Wybór w głosowaniu tajnym:

   - Członków Zarządu Oddziału  na kadencję 2022 - 2026 - 8 osób ( 6 członków i

  2 zastępców ).

  Skład Zarządu Oddziału uzupełnia zgodnie ze Statutem Przewodniczący Oddziału ,który pełnił tę funkcję przez 2 poprzednie kadencje.

  - Komisji Rewizyjnej - 5 osób (3 członków i 2 zastępców)

  - Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 -( 1 delegat na 20 członków Oddziału -14 delegatów)

  13.Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

  14.Wolne wnioski i dyskusja

  15.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

   

  Część naukowo-szkoleniowa zebrania:

   

  Wykład:"Toksoplazmoza-molekularne mechanizmy zakażenia i nowe opcje terapeutyczne"

   

   dr  hab.Karolina Szewczyk-Golec, prof.UMK,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

   

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału

   

Copyright © 2004-2023 PTDL