Aktualności » Bydgoszcz » Informacja o możliwościach regulowania składek członkowskich

Marzenna Gruszka 12/01/2006 15:57

Informacja o możliwościach regulowania składek członkowskich.
Skarbnik Oddziału Bydgoskiego informuje, że składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto:
PTDL Oddział Bydgoski
PKO BP II Oddział w Bydgoszczy
nr konta: 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994
Składka członkowska : 50 zł /na rok
( emeryci 10 zł/rok;współmałżonkowie:25 zł/rok)
Przypominam,że nieuregulowanie zaległych składek ( za lata ubiegłe )
i składki za rok 2006 do 31 marca br. spowoduje wstrzymanie dostarczania czasopisma -"Diagnostyki Laboratoryjnej".
skarbnik oddziału - Marzenna Gruszka

Copyright © 2004-2023 PTDL