Aktualności » Bydgoszcz » Zasady opłacania składek członkowskich

Marzenna Gruszka 14/02/2008 02:30

Szanowni Państwo,
Opłacenie składki członkowskiej za 2008r do końca lutego gwarantuje regularne otrzymywanie czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.
Przypominamy, iż:
* od 2008r wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżeństw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

Copyright © 2004-2023 PTDL