Aktualności » Bydgoszcz » RAMOWY PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI PTDL

Marzenna Gruszka 17/03/2008 07:52

RAMOWY PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI PTDL
W KARBÓWKU ( 29-31 maja 2008 r.)

CZWARTEK 29 maja 2008
14.00-16.00 Przyjazd do Karbówka i zakwaterowanie.
SESJA I. Przewodnicząca sesji : prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska ,Collegium Medicum UMK
16.30 - 17.30 prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa , Centrum Onkologii Kraków -
„Użyteczność badań markerów nowotworowych – uwagi krytyczne”.
17.30 - 18.15. dr Henryk Owczarek Prezes KIDL - „Polityka projakościowa KIDL”.
18.15 - 18.45. Firma Abbott.

PIĄTEK 30 maja 2008
SESJA II. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Prezes PTDL.
9.30 - 10.30 prof. dr hab. Milena Dąbrowska,Akademia Medyczna w Białymstoku - „Hemostaza w chorobach nowotworowych”.
10.30 - 11.30 prof. dr hab. Janusz Kowalewski, Centrum Onkologii , Bydgoszcz - „Powikłania zakrzepowo-zatorowe u chorych leczonych operacyjnie z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca”.
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.45 dr hab. Ewa Żekanowska , prof. UMK , „Udział białek systemu aktywacji plazminogenu w progresji nowotworów”.
12.45 - 13.30 Firma Roche.

SESJA III. Przewodnicząca sesji : prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Akademia Medyczna w Białymstoku.
15.30 -16.15 dr hab. Jan Styczyński, prof. UMK , Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – „ Nowotworowe komórki macierzyste”.
16.15 -17.00 dr n. med. Małgorzata Kubicka, Katerda i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii „Profil diagnostyczny ostrej białaczki”.
17.00-17.30 dr n.med. Urszula Rychlik , Centrum Onkologii Kraków– „Niedokrwistość u chorych na raka szyjki macicy- zaburzenia gospodarki żelazem”
17.30-18.00 Firma Sysmex.

Copyright © 2004-2023 PTDL