Aktualności » Bydgoszcz » Konferencja z okazji Dnia Diagnosty

Sławomira Balcerak 10/05/2023 00:00

Zachęcamy członków naszego Oddziału do udziału w konferencji zorganizowanej przez ZG PTDL.

Poniżej informacja o konferencji otrzymana od ZG:

Zarząd Główny PTDL zaprasza do wzięcia udziału w asynchronicznej e-konferencji naukowo-szkoleniowej:

Trendy w diagnostyce - wybrane aspekty medycyny laboratoryjnej, która uświetni obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny
i będzie możliwy w terminie: 27 maja-10 czerwca.  

Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: 


https://dziendiagnosty.pl/  

Diagnosta laboratoryjny, który nie zalega z opłaceniem składek członkowskich,
po pozytywnym rozwiązaniu testu, otrzyma zaświadczenie z udziału w kursach, potwierdzające uzyskanie 12 punktów edukacyjnych, tzw. twardych.
 

Copyright © 2004-2023 PTDL