Aktualności » Bydgoszcz » Kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2022”

Sławomira Balcerak 07/06/2022 00:00

Przekazujemy informację od dr hab.Artura Słomki,prof.UMK nt kursu dla diagnostów laboratoryjnych realizowanego w trakcie XXX Zjazdu Hematologów i Transfuzjologów,który odbędzie się w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo, Diagności laboratoryjni,

Podczas XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w terminie 8-10 września 2022 r. w Bydgoszczy, zostanie zorganizowany kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2022”. Zakresem tematycznym kursu będzie program merytoryczny XXX Zjazdu PTHiT.

Kurs będzie zorganizowany przy współpracy z Biurem Oddziału Kształcenia Podyplomowego (BOKP) Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wystawi zaświadczenia potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych tzw. "twardych" oraz punktów edukacyjnych "miękkich". Warunkiem uzyskania "twardych" punktów edukacyjnych będzie zaliczenie testu sprawdzającego z tematyki XXX Zjazdu PTHiT w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej.

Koszt udziału w kursie będzie wliczony w zjazdową opłatę rejestracyjną. Test będzie zrealizowany w formie elektronicznej.

Podczas rejestracji na Zjazd prosimy zaznaczyć, że zgłaszają Państwo chęć udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i miejsca przeprowadzenia testu sprawdzającego znajdą się w szczegółowym programie Zjazdu.

Z poważaniem,

Kierownik Naukowy kursu „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2022”
Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

 

Informacje dotyczące kursu dla diagnostów w ramach  XXX Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej https://pthit2022.com.pl w zakładce Wydarzenia

Copyright © 2004-2023 PTDL