Aktualności » Bydgoszcz » Walne Zgromadzenie Członków Oddziału - wyniki wyborów

Sławomira Balcerak 07/06/2022 00:00

W dniu 24.05.2022 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału  PTDL w Bydgoszczy, na którym wybrano:

Przewodniczącą Oddziału,

8 członków Zarządu Oddziału,

5 członków Komisji Rewizyjnej,

14 delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa XX Zjazdu PTDL,

który odbędzie się w dniach 19-22.10.2022 w Kielcach.

 

Przewodniczącą Oddziału na kadencję 2022-2026 została wybrana:

 

1.dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

 

Do Zarządu wybrani zostali:

Zastępca Przewodniczącej :

2.mgr Marzenna Gruszka

ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

Sekretarz:

3.dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof.UMK

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM UMK w Toruniu

 Skarbnik:

4.mgr Beata Barabasz

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Członkowie Zarządu Oddziału:

5.mgr Anna Szczepańska

ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

6.dr n.med.Kinga Lis

Pracownia Immunologiczno- Alergologiczna, Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy 

7. mgr Sławomira Balcerak

 Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

8.dr n.med. i n.ozdr.Roland Wesołowski

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, CM  UMK w Toruniu

Zastępcy członków Zarządu :

9.dr n.med.Marta Pawłowska

Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM  UMK w Toruniu 

10.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

1.mgr Zdzisława Dominikowska

ZDL, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

2.mgr Kinga Radaszewska-Mańczak

ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

3.mgr Monika Rakowska

ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

 

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:

4.mgr Agata Zamorska

ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

5.mgr Jarosław Nuszkiewicz

 Katedra Biologii i Biochemii Medycznej,CM  UMK w Toruniu

 

Delegatami na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w Kielcach zostali wybrani:

 

1. dr n.med.Iga Hołyńska-Iwan

2.mgr Marzenna Gruszka

3.dr  hab.Karolina Szewczyk- Golec, prof.UMK

4.mgr Anna Szczepańska

5.dr n.med. Kinga Lis

6.dr n.med. Marta Pawłowska

7.mgr Agnieszka Kaczmarczyk

8. mgr Sławomira Balcerak

9.dr n.med i n.ozdr.Roland Wesołowski

10. mgr Lidia Kuligowska, ZDL, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

11.mgr Karolina Laskowska,  Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

12.mgr Anna Meyer-Stachowska , Pracownia Toksykologii, Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

13.mgr Monika Rynkowska, Laboratorium Analityczne, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

14.mgr Dariusz Kopiczko ,ZDL, Centrum Onkologii im.F.Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

Copyright © 2004-2023 PTDL