Aktualności » Bydgoszcz » Spotkanie naukowo-szkoleniowe na Zoom 19 listopada 2020 r

Sławomira Balcerak 27/10/2020 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy  , Oddziału Bydgosko-Toruńskiego  Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów  oraz firma DIAHEM

zapraszają na spotkanie naukowo-szkoleniowe ,które odbędzie się

19 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 na Platformie Zoom.

 

Temat wykładu: Współczesna pracownia serologii immunotransfuzjologicznej-analiza niezgodności"

 

Wykładowca: dr n.med.Anna Skibowska-Bielińska(Uniwersyteckie Centrum Kliniczne- Gdańsk)

Czas trwania wykładu 45 minut.

 

Temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://sway.office.com/VpCCmHYAjcXJOauk?ref=email

Link do formularza rejestracyjnego zostanie przesłany członkom Oddziału Bydgoskiego PTDL

przez Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampkę.

 Rejestracja uczestników spotkania jest niezbędna do uzyskania certyfikatów uczestnictwa.

Przed planowanym spotkaniem zarejestrowani uczestnicy otrzymają mailowo link do spotkania.

Rejestracja na spotkanie będzie prowadzona najpóźniej do 15 listopada 2020 r.

Copyright © 2004-2023 PTDL