Aktualności » Bydgoszcz » Warsztaty hematologiczne, III edycja - Bydgoszcz 7 marca 2020 r

Sławomira Balcerak 05/02/2020 00:00

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL  

serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych, które odbędą się

7 marca (sobota) 2020 r

w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

Czas trwania warsztatów 9.00-16.45 (w tym przerwa na lunch 13.15-14.00)

Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 150 zł

Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego  mailowo na adres magdalampka@interia.pl   oraz dołączyć dowód wpłaty.

Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

Rejestrację prowadzi dr n.med.M.Lampka

tel.kontaktowy 52 58535 98 lub 696 148 738

Wpłaty należy dokonać na konto: 

Oddział  PTDL w Bydgoszczy

ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2020".

Rejestracja uczestników - do 29.02.2020 lub do wyczerpania puli miejsc.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z dr n.med.Magdaleną Lampką.

Za udział w warsztatach zakończonych zdaniem testu końcowego uczestnikom zostanie przyznane 8 punktów edukacyjnych ( "twardych").

Jednostka szkoląca :Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, z podaniem wszystkich wymaganych danych, w tym aktualnego adresu korespondencyjnego.

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zostanie przesłane przez jednostkę szkolącą na wskazany przez Państwa adres.

Program szkolenia hematologicznego Bydgoszcz 2020

9.00 - 9.45     – Zrozumieć niedokrwistość

9.45 – 10.30  –  Małopłytkowość do diagnostyki

10.30 – 11.15  Eozynofilia odczynowa czy rozrostowa?

11.15-11.45        Przerwa kawowa

11.45 – 12.30 –  Etiologia i kryteria rozpoznania dyskrazji nowotworowych

12.30 – 13.15  -  Etiologia i kryteria rozpoznania MPN

13.15 – 14.00 –  Przerwa na obiad

14.00 – 14.45 -   Etiologia i kryteria rozpoznania MDS

 14.45 -15.30 –   Drzewo filogenetyczne AML

15.30 – 15.45     Przerwa kawowa

15.45 – 16.15 – CD – do czego służy cluster of diferentation?

16.15 -16.45     Test końcowy, ankieta i zakończenie warsztatów

 

" 

  Pobierz formularz zgłoszeniowy  

Copyright © 2004-2023 PTDL