Aktualności » Bydgoszcz » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 20.02.2020 r

Sławomira Balcerak 20/01/2020 00:00

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

20 lutego 2020 r

w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

Początek spotkania godz.12.30

 

Program spotkania

1.Wykład:"Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób płuc"

Dr hab n.med.Grzegorz Przybylski, profesor UMK,Katedra Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy

Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 2.Wykład "Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytka/limfocyt, CRP/KKI) w chorobach obturacyjnych płuc i w raku płuca"

Dr n.med.Marta Pilaczyńska-Cemel, Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM w Bydgoszczy,

Klinika Chorób Płuc,Nowotworów i Gruźlicy ,Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 

3.Sprawy bieżące Oddziału-Przewodnicząca Oddziału

 

KOMUNIKATY

CERTYFIKATY UCZESTNICTWA

W trakcie powyższego spotkania wydawane będą certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych za 2019 r.Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w posiedzeniach jest opłacenie składki za 2019 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020 (oraz ewentualnie zaległych)

2.Wysokość składki członkowskiej w 2020 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

Wpłata:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Bydgoszczy

ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

ZMIANA DANYCH CZŁONKÓW PTDL

1.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki e-mail:magdalampka@interia.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PTDL

2.Osoby,które chcą zostać członkami naszego Oddziału prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej (pobrać ze strony www.ptdl.pl),uiszczenie składki członkowskiej i kontakt z Sekretarzem Oddziału dr n.med.M.Lampką.

 

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY ODBĘDZIE SIĘ W

W DNIACH 28-29 MAJA 2020 r W TURZNIE K/TORUNIA

INFORMACJE O KONFERENCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE W KOLEJNYCH KOMUNIKATACH.


Copyright © 2004-2023 PTDL