Aktualności » Bydgoszcz » Komunikat - rejestracja na warsztaty z diagnostyki moczu 11,12.10.2019

Sławomira Balcerak 03/09/2019 00:00

 

Członkowie PTDL zainteresowani uczestnictwem w warsztatach z diagnostyki moczu, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2019 prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: k.lab@wsd.org.pl   wraz z dołączonym dowodem wpłaty.

Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem aktualnych danych adresowych i innych informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia przez jednostkę szkolącą. Przy dokonywaniu przelewu przez inną osobę niż uczestnik szkolenia (np. przez kogoś z rodziny) należy podać imię i nazwisko uczestnika. Umożliwi to nam weryfikację zgłoszeń z wpłatami.

Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

1. Uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby, do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone będą o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 50 osób każdego dnia warsztatów). 

W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca, dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem, czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Oddział  PTDL w Bydgoszczy

ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

z podaniem tytułu przelewu "Warsztaty z diagnostyki moczu - 2019" oraz imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja uczestników - do 30.09.2019 lub do wyczerpania puli miejsc.

W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy stosowną informację

 

Temat warsztatów:

„SKUTECZNA  STRATEGIA  WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE MOCZU

Prowadzący warsztaty: prof.dr hab.Maria Mantur (WSM Białystok)

Ramowy program godzinowy

9.30-10.15 Procedury przedanalityczne i analityczne obowiązujące podczas badania ogólnego

                    moczu.

10.15-11.00 Analiza elementów upostaciowanych i nieupostaciowanych  metodą suchych testów

                      paskowych – interpretacja wyników niejednoznacznych.

 

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.15 Procedura badania elementów upostaciowanych moczu wirowanego.

12.15 -13.00 Analiza elementów upostaciowanych moczu metodami automatycznymi – wady i

                       zalety.

13-13.45 Lunch

13.45-14.30 Trudności diagnostyczne - jak formułować wynik ?

14.30-15.15 Wewnętrzna i zewnętrzna  kontrola jakości (IQC)  (EQA)

15.15-15.45 Przerwa kawowa

15.45-16.30 Różnicowanie  składników upostaciowanych (komórek i wałeczków) osadu moczu na

                     podstawie zdjęć mikroskopowych.

 

16.30 - 17.15 Różnicowanie  składników nieupostaciowanych (mineralnych) osadu moczu na

                       podstawie zdjęć mikroskopowych.

 

17.15 -17.45 Test końcowy


  Pobierz formularz zgłoszeniowy  

Copyright © 2004-2023 PTDL