Aktualności » Bydgoszcz » Komunikat-składka czlonkowska 2019 oraz warsztaty hematologiczne

Sławomira Balcerak 13/02/2019 00:00

 

KOMUNIKATY

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2019 (oraz ewentualnie zaległych)

2.Wysokość składki członkowskiej w 2019 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

Wpłata:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Bydgoszczy

ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

3.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki

 

WARSZTATY HEMATOLOGICZNE 9 marca 2019 r

1.W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w warsztatach  (zarejestrowano już połowę z przewidywanej liczby 100 uczestników ) przypominamy,że uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby,do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone są o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

 3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników.Copyright © 2004-2023 PTDL