Aktualności » Bydgoszcz » Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 9 marca 2019

Sławomira Balcerak 29/01/2019 00:00

Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Horiba

serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

9 marca (sobota)2019 r

w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

Czas trwania warsztatów 10.00-17.00 (w tym przerwa na lunch 13-14.00)

Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 120 zł

Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres: k.lab@wsd.org.pl podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  i dołączyć dowód wpłaty.

Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są:zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów.W przypadku,gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa,gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach,które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca,dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem,czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

 

Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Oddział  PTDL w Bydgoszczy

ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2019".

Rejestracja uczestników - do 28.02.2019.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

1.Włóknienie szpiku-nowe czynniki prognostyczne

2.Problemy hematologiczne w ciąży

3.Zbieżność morfologii komórek hematopoezy

4.Choroba Gauchera

5.Trombocyty w procesach zapalnych i zaburzenia ich czynności

6.Amyloidoza i nietypowe objawy kliniczne szpiczaka plazmocytowego

7.Analiza morfologii w zespołach mielodysplastycznych

8.Analiza morfologii komórek w rozrostach układu chłonnego

9.Rola granulocytów zasadochłonnych w układzie krwiotwórczym

10.Limfadenopatia

11.Rola makrofagów w układzie krwiotwórczym

12.Przeszczep komórek krwiotwórczych macierzystych oraz mechanizmy oporności komórek macierzystych krwiotwórczych i białaczkowych

Przebieg warsztatów:

I posiedzenie - 10-13.00

13-14.00 Obiad,przerwa kawowa

II posiedzenie 14-17.00

Copyright © 2004-2023 PTDL