Aktualności » Bydgoszcz » Przypomnienie o uregulowaniu składki członkowskiej

Marzenna Gruszka 08/02/2010 04:57

Przypomnienie
Szanowni Państwo,

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za 2010 r.
( prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTDL -Oddział Bydgoszcz
nr 55102014750000850200848994 ) .

Przypominamy, iż:
* od 2008r wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
* w przypadku małżeństw będących członkami PTDL wysokość składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
* w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
* w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

Copyright © 2004-2023 PTDL