Zarząd » Bydgoszcz

Bydgoszcz_herb

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz


Przewodniczący
mgr Sławomira Balcerak
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
dr n. med. Magdalena Lampka
Skarbnik
mgr Anna Gerth
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Hanna Kardymowicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2022 PTDL