Zarząd » Bydgoszcz

Bydgoszcz_herb

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz


Przewodniczący
dr hab. n. med. Iga Hołyńska-Iwan
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
mgr Anna Gerth
Członkowie Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Hanna Kardymowicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej
Copyright © 2004-2022 PTDL