Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 06/02/2023 17:14

  Białostocki Oddział PTDL
  wraz z firmą SNIBE serdecznie zapraszają
  na posiedzenie naukowo- szkoleniowe

  8 marca 2023 r. (środa), o godzinie 13:30 


   Program posiedzenia:

  Immunochemia wsparciem dla profilu lipidowego
  dr n.med. Joanna Klimaszewska-Łata

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Laboratoryjnej,
  Katedra Biochemii Klinicznej    

  Snibe – nowoczesne rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej
  Marek Witkowski
  , Country Manager, Snibe

  Wybrane testy z oferty firmy Snibe
  dr Małgorzata Jastrzębska-Czubak
  ,
  Sales Manager, Snibe
   

         Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 17/01/2023 14:50

  Zaproszenie

  W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na konferencję/kurs

  JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK –kurs z błędów przedanalitycznych

  który odbędzie się w dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku w godzinach 16:00–20:00.

  Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams ( w aplikacji lub w przeglądarce internetowej),
  bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja/kurs będzie zakończony testem.

  Uczestnicy po wysłuchaniu 7 godzin wykładów i rozwiązaniu testu otrzymają
  7 twardych punktów edukacyjnych.
  (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia
  diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

  Program webinarium

  Wtorek 24 styczeń

  16:00-16:15 Przywitanie Uczestników: dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
                        i mgr Dagmara Wąsowska, Konsultant Kliniczny IDS

  16:15–17:15 Błędy przedanalityczne- co już wiemy i co pamiętamy.

  17:15–18.15 Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

  18:15-19:15 Czas na wagę złota- jak skrócić TAT?

  19:15- 20:15 Zarządzanie krwią pacjenta- czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

  Środa 25 styczeń

  16:00–17:00 Ekspozycja zawodowa- czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

  17:00-18:00  Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute
                        i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine-
                        zgoda czy opozycja?

  18.00- 19.00 Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi

  .19:00 Test dla Uczestników

         Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 17/01/2023 14:43

  Szanowni Państwo

  przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł,
  dla emerytów 20 zł i nie uległa zmianie od 2014 roku.
  Numer rachunku bankowego: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

  W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki;
  rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki. 

   PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

            Dr hab Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 30/12/2022 19:44

             Roche Diagnostics Polska Sp. z o..o. wraz z Białostockim oddziałem PTDL 
  zaprasza na wydarzenie 19 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00
  pt.: Rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy w Polsce
  Część edukacyjna:
  
  17:00 – 17:30 – Znaczenie testów molekularnych hrHPV w skriningu raka szyjki macicy
  Prof. dr hab. med. Robert Jach
  17:30 – 18:00 – Wyzwania skriningowe z perspektywy patologa i cytopatologa ginekologicznego.
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz
  18:00 – 18:30 – CINtec® PLUS Cytology i CINtec® Histology w codziennej praktyce patomorfologa,
  jako niezbędny element diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy.
              Prof. dr hab. Agnieszka Korolczuk 
  Strona do rejestracji:
                     Dr hab Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostociego Oddziału PTDL

   

 • Małgorzata Rusak 27/12/2022 20:35

  Szanowni Państwo,

  Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.

  Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.

  A Nowy Rok obdaruję pomyślnościa i szcześciem.

      Zarząd Białostockiego oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 30/11/2022 20:28

  Szanowni Państwo,

  12 grudnia 2022 roku odbędą się zajęcia pt: "CLL czy CML" skierowane do diagnostów przygotowujących się do zdawania egzaminu praktycznego w ramach specjalizacji z LDM.

  Spotykamy się o godzinie 12.00 w sali nr 4 (VI piętro) w Colegium Novum (blok M), ul. Waszyngtona 15a.

  Osoby zainteresowanae proszone są o przesyłanie e-mail na adres: malgorzata.rusak@umb.edu.pl

 • Małgorzata Rusak 30/11/2022 17:10

  Białostocki Zarząd Polskiego Towarzystwa diagnostyki Laboratoryjnej
  i Białostocki Zarząd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalej i Klinicznej
  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbedzie sie 7 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 12.00
  w sali wykładowej nr 1 Colegium Novum (blok M), ul. Waszyngtona 15A.
  w programie:

  "Mikroskop czy cytometr- róznicowanie limfocytów"

                                    dr hab. n. med. Małgorzata Rusak,
                                   Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 • Małgorzata Rusak 11/11/2022 22:41

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy na piąty webinar z cyklu Akademii Roche Diagnostics współorganizowany z Polskim Towarzystwem Diagnostów Laboratoryjnych - oddział Białystok. Zapraszamy do rejestracji korzystając z poniższego linka.

  Zaczynamy w czwartek 17 listopada 2022, o godzinie 17.00

  Część edukacyjna:
  17.00 – 17.30 – Zakażenia RSV – Czy czeka nas epidemia wśród dzieci?- Prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich 
  17.30 – 18.00 – Jak odróżnić infekcje RSV od zakażeń wirusem grypy?- Dr n.med. Brygida Beck   
  Część promocyjna:
  18:00 – 18.15 – cobas® Liat – szybka diagnostyka molekularna w laboratorium i w środowisku POCT 
  Izabela Sapała– Product Manager, Roche Diagnostics Polska

  Rejestracja

   W związku z wieloma pytaniami odnośnie punktów edukacyjnych oraz certyfikatów uczestnictwa chcielibyśmy podkreślić, że zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności zawartą na stronie rejestracyjnej uczestnicy otrzymują 2 "miękkie" punkty edukacyjne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519) za obecność na wszystkich wykładach edukacyjnych

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
           Dr hab. Małgorzata Rusak

 • Małgorzata Rusak 07/11/2022 12:16

  Zarząd Białostockiego Oddziału Polskiego
  Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz
  z Zarządem Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 17.11.2022 roku (czwartek) o godz. 14.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  Program:

  „Echinococcus jako zagrożenie w życiu codziennym.” prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, kierownik Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

  Sprawy bieżące: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, rozliczanie punktów edukacyjnych.

                       Białostockiego Białostockiego                                            Przewodnicząca Białostockiego
                                 Oddziału PTDL                                                                     Oddziału PTP
                           Dr hab Małgorzata Rusak                                             Prof dr hab Joanna Matowicka-Karna

 • Małgorzata Rusak 27/09/2022 16:01

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i firma Bio-Ksel Sp. z o.o. zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się w dniu 06.10.2022 roku (czwartek) o godz. 14.15
  w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok.

  Program:

  * Sprawy bieżące oddziału.
  * Wykład pt. „Co diagnosta laboratoryjny powinien wiedzieć o chorobie von Willebranda?"” –  dr n. med. Edyta Odnoczko - Kierownik Pracowni Genetyki Hemostazy i Porfirii w Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  * Oferta firmy Bio-Ksel Sp. z o.o.

  Po posiedzeniu zapraszamy na kawę.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
           Dr hab Małgorzata Rusak

Copyright © 2004-2023 PTDL