Aktualności » Białystok

 • Alicja Gabrylewska 15/01/2006 13:04

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na
  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 18 stycznia 2006r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa
  Białystok ul.J. Waszyngtona 17

  PROGRAM

  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska

  12 10 – 12 30 Profil firmy EUROIMMUN – mgr inż. Karol Lakwa

  12 30 – 12 50 Diagnostyka kolagenoz : strategia badania przeciwciał przeciwjšdrowych/ANA/ - dr n.med. Małgorzata Klimczak

  12 50 – 13 10 Róznicowanie i znaczenie kliniczne przeciwciał przeciwjšdrowych / ANA/ – mgr inż. Karol Lakwa

  13 10 – 13 30 Zapalenia naczyń : przeciwciała przeciwko granulocytom /ANCA / – mgr inż. Karol Lakwa

  13 30 – 13 50 Anty – CCP / cyclic citrullinated peptyd / - nowy marker reumatoidalnego zapalenia stawów - dr n.med. Małgorzata Klimczak

  13 50 – 14 10 Serologiczna diagnostyka zakażeń Borrelia przy użyciu IIFT, ELISA i Western-blot z zastosowaniem nowego wysokoczułego i specyficznego antygenu rekombinowanego VIsE -
  dr n.med. Małgorzata Klimczak

  14 10 – 14 30 Dyskusja • Alicja Gabrylewska 15/01/2006 12:57

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na

  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 21 grudnia 2005r. o godz.12 00

  SALA WYKŁADOWA Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.L.Zamenhofa
  Białystok ul.J. Waszyngtona 17
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 00 Zastosowanie Real Time PCR w diagnostyce wirusologicznej
  - dr n. biol.Tomasz Ciepielowski – firma Transfarm  13 00 – 13 30 Zewnętrzna kontrola jakoœci badań wirusologicznych
  - dr n. biol.Tomasz Ciepielowski – firma Transfarm

  13 30 – 13 50 Dyskusja

  14 00 – 15 00 SPOTKANIE WIGILIJNE / Stołówka DSK /

 • Alicja Gabrylewska 15/01/2006 12:46

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  XXVIII wyjazdowš KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĽ
  z udziałem ZG PTDL nt.
  MARKERY BIAŁKOWE W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
  która odbędzie się w WILNIE w dniach 2 - 4 wrzeœnia 2005r.

  09 00 – 09 30 Otwarcie Konferencji - dr n.med. Alicja Gabrylewska
  prof. dr n.med. Marek Paradowski

  09 30 – 11 00 Prezentacja multimedialna firm diagnostycznych

  Abbott Allmed Bayer BioMerieux Comesa Cormay Dade Behring Diag Systems EFmed Gramer 4lab Gramer Lab Horiba ABX Johnson & Johnson MediTech MedLab-Products Sp.zo.o. Olympus Pointe Scientific Sarstedt Sysmex Polska Roche
  Sesja I
  Prowadzšcy : prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  11 10 – 11 40 Nowe markery w diagnozowaniu i monitorowaniu sepsy
  prof. dr hab. Marek Paradowski
  11 40 – 12 00 Sepsa u chorych chirurgicznych
  prof.dr hab. Krzysztof Leksowski
  12 00 – 12 20 CRP – marker prognostyczny – mit czy rzeczywistoœć
  prof.dr hab. Krystyna Sztefko

  12 20 – 12 40 Dyskusja
  12 40 - 12 50 Przerwa

  Sesja II
  Prowadzšcy : prof. dr hab. Marek Paradowski
  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  12 50 – 13 20 Dlaczego nerki wytwarzajš erytropoetynę ?
  prof dr.hab.Stefan Angielski
  13 20 – 13 50 Epidemiologia przewlekłej niewydolnoœci nerek
  prof.dr.hab. Bolesław Rutkowski
  13 50 - 14 10 Apoptoza w procesach zapalnych
  dr n.med. Mirosława Pietruczuk
  14 10 – 14 30 Cytokiny jako markery nowotworowe
  dr n.med. Barbara Mroczko

  14 30 - 14 50 Dyskusja
  14 50 - 15 00 Zakończenie Konferencji - dr n. med Alicja Gabrylewska
  prof. dr n.med. Marek Paradowski

 • Alicja Gabrylewska 09/06/2005 05:39

  12 00 - 12 10 Otwarcie zebrania - dr n.med. Alicja Gabrylewska
  12 10 - 13 30 Klasyfikacja ostrych białaczek - dr hab. n. med. Bogdan Mazur
  13 30 - 14 00 Dyskusja
  14 00 - 15 00 Oferta firmy MEDAN - mgr Andzej Hendrzak
  mgr Mirosłąw Firlej

 • Alicja Gabrylewska 04/05/2005 06:53

  _________________________________________________________________

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


  zaprasza na


  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 18 maja 2005r. o godz.12 00

  SALA KOLUMNOWA AKADEMII MEDYCZNEJ Białystok ul. Kilińskiego 1
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 30 Wdrożenie systemu zarzšdzania jakoœciš w laboratorium medycznym
  – dr n. med .Tomasz Anyszek
  / Colegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego/

  13 30 – 14 00 Dyskusja


  14 00 – 15 00 Oferta firmy ALL - MED - mgr Andrzej Biedroń
  / Dyrektor firmy ALL-MED /


  dr n.med Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca OddziałuPTDL

 • Alicja Gabrylewska 07/04/2005 07:21

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


  zaprasza na


  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 20 kwietnia 2005r. o godz.12 00

  SALA KOLUMNOWA AKADEMII MEDYCZNEJ
  Białystok ul. Kilińskiego1
  PROGRAM


  12 00 – 12 10 Otwarcie zebrania
  - dr n. med. Alicja Gabrylewska


  12 10 – 13 30
  Małopłytkowoœć – częsty problem w rutynowej diagnostyce hematologicznej – dr n. med .Krzysztof Lewandowski

  Katedra Hematologii Akademii Medycznej w Gdańsku

  13 30 – 14 00 Dyskusja


  14 00 – 15 00 Oferta firmy HORIBA ABX Diagnostics -
  Sławomir Bogusz i i JarosławMaterski


  dr n. med. Alicja Gabrylewska
  Przewodniczšca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Alicja Gabrylewska 03/03/2005 08:40

  Uprzejmie informujemy ,że od 1 marca 2005r. zawiadomienia o comiesięcznych zebraniach oddziału białostockiego PTDL będą ukazywać się na stronie internetowej. Pocztą będziemy rozsyłać zaproszenia tylko na indywidualne życzenie. W tej sprawie proszę kontaktować się z Sekretarzem Oddziału Panią mgr Bronisławą Michalczuk.

 • Alicja Gabrylewska 03/03/2005 05:50

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  zaprasza na

  zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 16 marca 2005r. o godz.12 00

  SALA KOLUMNOWA AKADEMII MEDYCZNEJ Białystok ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  12:00-12:10 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska

  12:10-13:30 Hormon wzrostu, IGF- I i ghrelina - prof dr hab. Krystyna Sztefko Collegium Medicum UJ

  13:30-14:00 Dyskusja

  14:00-15:00 Propozycje nowoczesnych rozwiązań dla laboratorium linie automatyczne firmy BAYER - mgr Jarosław Zaparuszewski

 • Alicja Gabrylewska 02/02/2005 08:20

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na zebranie szkoleniowo- naukowe w dniu 16 lutego 2005r. o godz.12 00

  SALA KOLUMNOWA AKADEMII MEDYCZNEJ
  Białystok ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  12:00 - 12:10 Otwarcie zebrania - dr n. med. Alicja Gabrylewska

  12:10 - 13:10 MONITOROWANA TERAPIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA
  Rola genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu utleniania leków - prof dr hab. Dariusz Sitkiewicz / Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Kardiologii Warszawa - Anin /

  13:10 - 13:25 Dyskusja

  13:25 - 13:45 Możliwości oznaczenia wybranych markerów chorób autoagresyjnych - dr Małgorzata Jastrzębska / POINTE SCIENTIFIC POLSKA /

  13:45 - 14:10 Oferta firmy GRAMER 4 Lab - dr Zofia Bielecka

Copyright © 2004-2023 PTDL