Aktualności » Białystok

 • Joanna Matowicka-Karna 13/11/2008 05:37

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 20 listopada 2008 r. (czwartek)
  o godz. 12:00 w Sali Wykładowej Nr 1 (VI piętro)
  Collegium Novum (blok M) ul. J. Waszyngtona 15A

  Program

  1. Wykład : "Oznaczanie autoprzeciwciał w układowych chorobach tkanki łącznej" - dr n. med. Justyna Chwiećko - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 13/10/2008 06:24

  Białostocki Oddział PTDL zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 23 października 2008 r. (czwartek) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Nr 1 (VI piętro) Collegium Novum (blok M)
  ul. J.Waszyngtona 15A
  PROGRAM
  1. Wykład : "Zastosowanie technik biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej" - dr n. med. Paweł Sacha - Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 03/10/2008 06:00

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 sierpnia 2008 r. odeszła nasza koleżanka mgr analityki medycznej Elżbieta Kazberuk.
  Ukończyła studia na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku. Przez długie lata pracowała w Laboratorium Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W póxniejszym okresie była kierownikiem laboratorium "Panacea". Od 2002 roku była zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy. Posiadała II stopień specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
  Straciliśmy w osobie Eli dobrego człowieka i prawdziwego przyjaciela.

  Zarząd Oddziału PTDL w Białymtoku

 • Joanna Matowicka-Karna 10/06/2008 05:35

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2008 r. (środa) o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  1. Wykład : "Diagnostyka laboratoryjna nadużywania alkoholu" -
  prof. dr hab. Lech Chrostek - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  2. Przedstawienie oferty i wystąpienie przedstawiciela
  firmy KAMSOFT Sp. z o.o.

  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 13/05/2008 03:45

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 21 maja 2008 r. (środa) o godz. 12:30
  w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  1. Wykład "Artefakty w laboratoryjnej diagnostyce chorób pasożytniczych" - prof. dr hab. Jolanta Wysocka - Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  2. Narada Pracowników Laboratoriów Diagnostycznych Województwa Podlaskiego - prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 03/04/2008 05:33

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2008 r. (środa) o godz. 12:30
  w Sali Kolumnowej Uniwersytetu Medycznego (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  1. Prezentacja oferty firmy Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o. (immunochemia i biochemia)
  2. Wykład :"Nefropatie cukrzycowe" - dr n. med. Iwona Jakubowska - Ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku
  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 03/03/2008 05:39

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 19 marca 2008 r. (środa) o godz. 12:30
  w Sali Kolumnowej Akademii Medycznej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) ul. Kilińskiego 1

  PROGRAM

  1. Wykład : "Borelioza z Lyme" - dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AMB

  2. Prezentacja oferty firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o.

  3. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 07/02/2008 04:06

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 20 lutego 2008 r. (środa) o godz. 13:50
  w Sali wykładowej Collegium Pathologicum AMB ul. J.Waszyngtona 13

  PROGRAM

  1. Wykład : "Elektroforeza białek płynu mózgowo-rdzeniowego" - dr hab. n. med. Barbara Mroczko - Zakład Diagnostyki Biochemiczej AMB
  2. Wykład : "Znaczenie badania płynu mózgowo-rdzeniowego w wybranych chorobach układu nerwowego" - dr n. med. Alina Kułakowska - Klinika Neurologii AMB
  3. Prezentacja oferty firmy Comesa Polska Sp. z o.o.
  4. Sprawy organizacyjne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 02/01/2008 05:33

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Białymstoku zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się dnia 16 stycznia 2008 roku (środa) o godz. 13:15 w sali wykładowej Collegium Pathologicum AMB ul. J.Waszyngtona 13

  PROGRAM
  1. Wykład pt.:
  "Wirusowe zapalenia wątroby - wybrane zagadnienia kliniczne" -
  dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
  Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Akademii Medycznej w Białymstoku

  2. Prezentacja oferty handlowej firmy ABBOTT

  3. Sprawy różne

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 26/11/2007 13:07

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział w Białymstoku

  zapraszają na POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE, które odbędzie się
  w dniu 30 listopada 2007 r. (piątek) o godz. 17:00
  w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej, ul. Świętojańska

  PROGRAM

  1.Dr n. med. Katarzyna Mazgajska-Barczyk :
  "Wybrane zagadnienia diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego".

  2. Dr n. med. Jarosław Piszcz :
  "Klasyfikacja WHO chorób mieloproliferacyjnych".

  3. Dr n. med. Jarosław Piszcz :
  "Przeciwciała monoklonalne w leczeniu chorób limfoproliferacyjnych".

  4. Dr n. med. Joanna Osada :
  "Wady i zalety automatycznego różnicowania leukocytów".

  5. Dr n. med. Małgorzata Rusak :
  "Zastosowanie cytometrii przepływowej w diagnostyce chorób rozrostowych".

  Przewodniczący Białostockiego Oddziału PTHiT
  Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. med. Joanna Matowicka-Karna

Copyright © 2004-2023 PTDL