Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 07/11/2013 10:05

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Thermo Fisher Scientific
  zapraszają na  posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 20.11.2013 roku (środa) o godz. 12.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   

  Program:

  • Sprawy bieżące Oddziału.
  • Wykład pt. „Ile nas kosztuje antybiotykooporność i czy można temu zaradzić”,
   dr n. med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, ul. Lindleya 4, Warszawa
  • Prezentacja firmy:
   Thermo Fisher Scientific - Radosław Wawrzyniak
   Nobipharm - dr Robert Rozalski
   Argenta - Krzysztof Sobczyk
  • Prezentacja mgr Karoliny Zaremby pt. „Badania laboratoryjne w ostrym zapaleniu trzustki.” Kierownik specjalizacji dr hab. Wojciech Jelski.

  Po posiedzeniu zapraszamy wszystkich na kawę.

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

  dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 26/09/2013 12:17

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję naukowo-szkoleniową 4 października w Supraślu.

  Spotykamy się w Puszczy Knyszyńskiej dlatego ubierzmy się ciepło i wygodnie, stroje koktajlowe i wieczorowe zostawmy w szafach.

  Program:

  --- wyjazd sprzed USK o godzinie 9.45 (parking przed USK na ulicy Waszyngtona 15A)

  --- przyjazd do Supraśla ( ul. Klasztorna 1) około 10.45-11.00 – niespodzianka 

  --- przejazd do restauracji „Pięć Dębów”, otoczonej Krajobrazowym parkiem Puszczy Knyszyńskiej, gdzie powita nas dr n. med. Małgorzata Czygier, przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL, spotkamy się z dr Elżbietą Puacz, prezes KIDL i prof. dr hab. n. med. Maciejem Szmitkowskim, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz wysłuchamy wykładów:

  - „Markery biochemiczne – przydatność  w ocenie ryzyka choroby wieńcowej  
  i monitorowania leczenia”, prof. dr hab. n. med. Wiesław Piechota, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

  - „Metaloproteinazy i ich inhibitory dziś i jutro” prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  - „Testy do diagnostyki zakażeń w ofercie firmy Roche” Aneta Niciejewska, Product Manager Infectious diseases, IMM, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

  - „Automatyzacja w laboratorium pre- i post analityka” Mariusz Derlatka, Product Manager Clinical Chemistry, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 

  --- powrót do Białegostoku ok godziny 24.00

   

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL                        
            Dr n. med. Małgorzata Czygier               

 • Małgorzata Rusak 10/09/2013 04:17

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  serdecznie zapraszają członków naszego Towarzystwa na konferencję
  naukowo-szkoleniową do Supraśla.

   

  Konferencja odbędzie się w dniu 04.10.2013 roku (piątek) w Supraślu w restauracji „Pięć Dębów”- niespodzianki zapewnione.

  Koszt udziału wynosi 50 zł od uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwację i opłatę należy uregulować do 27.09.2013 u sekretarza lub skarbnika oddziału:

  - sekretarz oddziału: Małgorzata Rusak, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB,
  ul Waszyngtona 15a; e-mail: mrusak@umb.edu.pl, tel. 85 7468724

  - skarbnik oddziału: Alicja Koziejko, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej medyczne Laboratorium Diagnostyczne : Laboratorium na Bema", ul. Bena 2 lik. 334B: e-mail: laboratoriummabema@gmail.com, tel. 85 742 92 10.

  Szczegóły wyjazdu będą podane pod koniec września.

          

           Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr n. med. Małgorzata Czygier

   

   

     

 • Małgorzata Rusak 05/07/2013 04:23

  Dnia 5 września 2013 roku (czwartek) w godz. 10.00- 16.00 w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A, odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

       Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.
      W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki
      Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl
      O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
      Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.
      Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie:www.diagkompas.pl oraz zostały przesłane w załącznikach na indywidualne skrzynki pocztowe.
      Zarząd Podlaskiego Oddziału serdecznie zaprasza do uczestnictwa.

  Przewodnicząca Białostockiego oddziału PTDL
              dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Małgorzata Rusak 06/05/2013 06:33

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 17.05.2013 r. (piątek) o godz. 11:00 (I termin) i 11:15 (II termin)
  w Sali Wykładowej (Aula Duża)
  Euroregionalnego Centrum Farmacji,
  ul. Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok
   

  Udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym jest obowiązkiem  każdego członka PTDL

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej:

      • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału,

      • Wybór Przewodniczącego Zebrania,

      • Powołanie Protokolanta,

      • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,

      • Zatwierdzenie porządku obrad,

      • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,

      • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,

      • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,

      • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

      • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,

      • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,

      • Wybory :

      - przewodniczącego Oddziału PTDL,

      - członków Zarządu Oddziału,

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego,

      - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL.

      • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,

      • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

   

   

             Przewodnicząca

  Białostockiego Oddziału PTDL

  dr n. med. Małgorzata Czygier

 • Joanna Matowicka-Karna 08/06/2010 05:59

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się
  w dniu 16.06.2010 r. (środa)
  o godz. 12:00 (I termin) i 12:15 (II termin)
  w Sali Wykładowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. J. Waszyngtona 17

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Białostockiego PTDL :
  • Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Oddziału,
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania,
  • Powołanie Protokolanta,
  • Powołanie Komisji : Mandatowej, Wniosków i Uchwał, Wyborczej, Skrutacyjnej,
  • Zatwierdzenie porządku obrad,
  • Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału,
  • Sprawozdanie Skarbnika Oddziału,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTDL,
  • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na :
  - przewodniczącego Oddziału PTDL,
  - członków Zarządu Oddziału,
  - członków Komisji Rewizyjnej,
  - członków Sądu Koleżeńskiego,
  • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów,
  • Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,
  • Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL,
  • Wybory :
  - przewodniczącego Oddziału PTDL,
  - członków Zarządu Oddziału,
  - członków Komisji Rewizyjnej,
  - członków Sądu Koleżeńskiego,
  - delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL,
  • Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL,
  • Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.

  Udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym jest obowiązkiem każdego członka PTDL

  Po zakończeniu głosowania odbędzie się również Narada Pracowników Laboratoriów Diagnostycznych Województwa Podlaskiego prowadzona przez Konsultanta Wojewódzkiego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego


  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 26/05/2010 14:35

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 2.06.2010 r. (środa) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM
  1.Wykład :”Interpretacja wyników HbA1c –według DCCT oraz metodyka oznaczeń HbA1c na analizatorach firmy Roche Diagnostics” – dr Alicja Jasińska
  2.Sprawy bieżące

  Zawiadomienie o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

  W dniu 16.06.2010 r. (środa) o godz. 12:00 (I termin) i 12:15 (II termin) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Białostockiego Oddziału PTDL w Sali Wykładowej UDSK ul. J. Waszyngtona 17. Wszyscy członkowie PTDL Oddziału Białostockiego mają obowiązek w nim uczestniczyć. Prawo wyborcze posiadają osoby, które nie zalegają ze składkami członkowskimi.

  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 07/04/2010 05:42

  Białostocki Oddział
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na
  posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 28.04.2010 r. (środa) o godz. 12:00
  w Sali Wykładowej Collegium Novum ul. J. Waszyngtona 15A

  PROGRAM
  1. Wykład :”Oznaczanie HbA1c – aspekty analityczne i diagnostyczne” – dr hab. n. med. Bogdan Solnica (60 min.)
  2. Prezentacja automatycznego analizatora do oznaczania HbA1c metodą HPLC japońskiej firmy ARKRAY
  3. Prezentacja automatycznego analizatora do oznaczania moczu japońskiej firmy ARKRAY – przedstawiciel firmy Color Trading wchodzącej w skład ARKRAY Group – Renata Doraczyńska
  4. Wystąpienie dr Elżbiety Puacz – Wiceprezesa KRDL
  5. Prezentacja p.t.: Markery nowotworowe – Anna Majewska – kierownik specjalizacji – dr S. Ławicki

  Przewodnicząca
  Białostockiego Oddziału PTDL
  Dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 01/03/2010 05:15

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 11.03.2010 r. w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku.

  Tematem konferecji jest : "Rola badania płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce chorób układu nerwowego - historia, teraźniejszość i przyszłość"

  Program Konferencji :

  9:00-9:20 Rejestracja Uczestników
  9:20-9:30 Otwarcie Konferencji - prof. W. Drozdowski, prof. M. Szmitkowski
  9:30-10:00 Punkcja lędźwiowa i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego - rys historyczny - prof. W. Drozdowski, Klinika Neurologii UMB

  10:00-10:30 Cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego - dr hab. M.Mantur, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

  10:30-11:15 Płyn mózgowo-rdzeniowy - współczesna diagnostyka - Priv-Doz. dr med. P. Lewczuk, Universitatsklinikum Erlangen, Niemcy

  11:15-11:45 Przerwa na kawę

  11:45-12:30 Neurochemiczna diagnostyka chorób otępiennych - Priv-Doz. dr med. P. Lewczuk, Universitatsklinikum Erlangen, Niemcy

  12:30-13:00 Molekularne patomchanizmy choroby Alzheimera - prof. A. Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej AM w Gdańsku

  13:00-13:20 Metaloproteinazy w stwardnieniu rozsianym - prof. B. Mroczko, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB

  13:20-14:05 Znaczenie badania płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce najczęstszych chorób infekcyjnych ośrodkowego układu nerwowego - dr hab. J. Zajkowska - Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB

  14:05-14:20 Stężenie gelsoliny - białka buforu aktynowego w płynie mózgowo-rdzeniowym w wybranuch chorobach układu nerwowego - dr Alina Kułakowska, Klinika Neurologii UMB

  14:20-14:30 Podsumowanie Konferencji - prof. W. Drozdowski, prof. M. Szmitkowski
  14:30 Lunch

  Konferencja jest organizowana przez Klinikę Neurologii oraz Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. Joanna Matowicka-Karna

 • Joanna Matowicka-Karna 12/02/2010 07:03

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
  w dniu 17 lutego 2010 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Wykładowej
  Collegium Novum ul. J.Waszyngtona 15A

  Program
  1. 12:00-12:30 - Diagnostyka kolagenoz - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA
  2. 12:30-13:00 - Zapalenie naczyń : przeciwciała przeciwko granulocytom (ANCA) - mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA
  3. 13:00-13:15 - Dyskusja
  4. 13:15-13:30 - Przerwa na kawę
  5. 13:30-13:50 - Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów - przeciwciała Anty-CCP oraz Anty-Sa - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA
  6. 13:50-14:10 - Diagnostyka autoagresyjnych chorób wątroby -mgr Marta Janik EUROIMMUN POLSKA
  7. 14:10-14:30 - Zespół antyfosfolipidowy - mgr Magdalena Ratajczak EUROIMMUN POLSKA

  8. Podsumowanie konferencji i sprawy bieżące

  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
  dr hab. Joanna Matowicka-Karna

Copyright © 2004-2023 PTDL