Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 09/04/2018 19:23

  Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i firma
  Randox Laboratories Polska Sp. z o. o.
  serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
  w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym,

  które odbędzie się w dniu 18.04.2018 roku (środa) o godz. 13.00
  w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A

   

  Program:

  • „Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza najczęściej pojawiających się problemów i zastosowane rozwiązania"- Monika Broda.
   • Prezentacja mgr Beaty Ziemby pt. „Diagnostyka laboratoryjna celiakii”- kierownik specjalizacji
    dr hab. Bogdan Cylwik.
   • Sprawy bieżące.

    Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
            dr hab. Małgorzata Rusak

  1. Małgorzata Rusak 03/04/2018 11:09

   Szanowni Państwo,

   W związku ze zbliżającym się terminem majowej konferencji, zapraszam do zgłasznia swojego udziału do 10 kwietnia 2018 roku- kartę prześlę po uprzednim wysłaniu informacji na e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl. 
   O kwalifikacji decyduję opłacanie składek i kolejność w jakiej napływać będą zgłoszenia osób zainteresowanych- liczba miejsc jest ograniczona.
   Przypominam, że konferencja odbędzie się 18 maja w Bobrowej Dolinie, początek około godziny 13-14- w kolejnym e-mail prześlę szczegóły.
   Tematykę przedstawiam poniżej: 

   "Badania laboratoryjne układu krzepnięcia - analiza przypadków" - Dr Teresa Iwaniec, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej, Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii

   "Nowości firmy Siemens Healthineers  w zakresie badań białek specyficznych - Atellica NEPH 630" Adrian Poloczek - Siemens - Kierownik ds. Produktu - Hematologia i Hemostaza

   "Najnowsze rozwiązania firmy Siemens Healthineers w obszarze POCT - EPOC oraz rozwiązania IT" Maciej Matus - Siemens - Kierownik ds. Produktu - POC (RKZ, badania moczu, Cardio).

   Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
          dr hab. Małgorzata Rusak

  2. Małgorzata Rusak 18/03/2018 20:47

   Szanowni Państwo

        W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL i KDL zapraszam
   14 kwietnia 2018 roku (sobota)
   na V Ogólnopolską Konferencję "Wschodząca Diagnostyka"
   w Euroregionalnym Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D, Białystok
   - szczegóły w załączniku.

   Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
             dr n. med. Małgorzata Rusak

  3. Małgorzata Rusak 14/03/2018 08:15

   Białostocki oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
   i firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o.,

   serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
   w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym,

   które odbędzie się w dniu 21.03.2018 roku (środa) o godz. 12.00
   w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A

   Program:

   - „Wpływ suplementacji diety biotyną na wiarygodność badań laboratoryjnych” – dr n. med. Małgorzata Czygier, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB.
   - Prezentacja firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o
   - Sprawy bieżące.

   Po spotkaniu, o godz. 13.00,
   Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

   dr n. med. Roland Rółkowski
   zaprasza na zebranie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych i Diagnostów Laboratoryjnych województwa podlaskiego- ze względu na tematykę poruszanych spraw obecność Kierowników MLD lub ich zastępców jest obowiązkowa.

   Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
             dr n. med. Małgorzata Rusak

  4. Małgorzata Rusak 01/03/2018 11:59

   Kolejne posiedzenia naukowo-szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTDL odbędą się:

   - 21 marca 2018 (środa) o godz. 12.00

   - 18 kwietnia 2018 (środa) o godz. 13.00

   - 18 maja 2018 (piątek) o godz. 13.00

   Serdecznie zapraszamy.

   Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
              dr n. med. Małgorzata Rusak

  5. Małgorzata Rusak 01/03/2018 11:55

   Serdecznie zapraszamy na ćwiczenia:

   - "Cytodiagnostyka płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała"- 19.03.2018; 13.00-16.00- do 8 osób

   - "Badanie mikroskopowe osadu moczu"- 20.03.2018; 13.00-15.00-do 8 osób

   Na wszystkie warsztaty liczba miejsc jest ograniczona.
   Zapisy drogą e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl

   Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
            dr n. med. Małgorzata Rusak

  6. Małgorzata Rusak 07/02/2018 11:52

    Wraz z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
   oraz firmą MEDianus sp. z o.o.
   zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
   które odbędzie się w dniu 28.02.2018 roku (środa) o godz. 13.00
   w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

   Program:

   Ksenoestrogeny – pozorne czy rzeczywiste zagrożenie?- mgr Karolina Nowak –
   doktorantka z Zakładu Immunologii UMB

   Wpływ bisfenolu A  na immunofenotyp neutrofilów kobiet i mężczyzn.-
   dr hab. n. med. Wioletta Ratajczak-Wrona – Zakład Immunologii UMB

   Magnetyczna izolacja komórek-MACS Technology/ Odczynnik do stabilizacji antygenu komórkowego- TransFix- Dominik Nowak, firma MEDianus sp. z o.o.

          Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTIDiK          Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
                     Prof. dr hab. Ewa Jabłońska                                      Dr n. med. Małgorzata Rusak

    

   PRZYPOMINAM O OPŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ:

   100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495, PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku:

   PTDL Oddział Białostocki; ul Waszyngtona 15A; 15-269 Białystok

   W tytule płatności proszę wpisać:

   imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki

   rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki. 

   Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację o zaległościach w opłacaniu składek, proszę o kontakt pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl

    


  7. Małgorzata Rusak 03/01/2018 19:25

   Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
   Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
   i firma PZ CORMAY S.A.
   zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
   które odbędzie się w dniu 17.01.2018 roku (środa) o godz. 13.00
   w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

    Program:

   1. Wybrane choroby przenoszone przez kleszcze- problemy kliniczne i diagnostyczne” -
    prof. dr hab. Sławomir Pancewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB.
   2. "Paraclin S- nowy produkt do analizy parazytologicznej w ofercie firmy PZ Cormay S.A."-
    Zofia Szymona-Kuciewicz, Junior Product Manager, PZ Cormay S.A.
   3. Sprawy bieżące.

            Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL                                   Przewodniczaca białostockiego Oddziału PTP
                         dr n. med. Małgorzata Rusak                                                            prof. dr hab. Joanna Matowicka- Karna

  8. Małgorzata Rusak 01/01/2018 19:01

   Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny razem z Białostockim Oddziałem PTDL
   serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w akcji profilaktycznej
   "Z Diagnostą po zdrowie- Dzień Babci i Dziadka"
   20 stycznia 2018 w Centrum Handlowym ,,Atrium Biała”,
   ul. Czesława Miłosza 2, Białystok od godziny 11.00 do 17.00.
   Podczas wydarzenia będą przeprowadzane badania (pomiar poziomu glukozy, pomiary ciśnienia krwi, pomiary spirometryczne płuc) oraz przeglądy stomatologiczne. Studenci opowiedzą o naturalnych lekach wykorzystywanych w chorobach wieku podeszłego
   i procesie starzenia się.
   W czasie, gdy zainteresowani będą mogli pozyskać informacje, dzieci będą mogły bawić się w przygotowanym kąciku.

           Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL                              Koordynator z KDL
                      dr n. med. Małgorzata Rusak                                             Katarzyna Dłużewska

  9. Małgorzata Rusak 05/12/2017 12:53

   W 2018 roku posiedzenia Białostockiego oddziału PTDL odbędą sie
   17 stycznia, 21 lutego, 21 marca o godzinie 13.00.

    

               Dr n. med. Małgorzata Rusak
   Przewodnicząca oddziału Białostockiego PTDL

  Copyright © 2004-2023 PTDL