Aktualności » Białystok » Konferencja naukowo- szloleniowa w Wilnie 2-4 wrzesień2005

Alicja Gabrylewska 15/01/2006 12:46

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
zaprasza na
XXVIII wyjazdowš KONFERENCJĘ NAUKOWO – SZKOLENIOWĽ
z udziałem ZG PTDL nt.
MARKERY BIAŁKOWE W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
która odbędzie się w WILNIE w dniach 2 - 4 wrzeœnia 2005r.

09 00 – 09 30 Otwarcie Konferencji - dr n.med. Alicja Gabrylewska
prof. dr n.med. Marek Paradowski

09 30 – 11 00 Prezentacja multimedialna firm diagnostycznych

Abbott Allmed Bayer BioMerieux Comesa Cormay Dade Behring Diag Systems EFmed Gramer 4lab Gramer Lab Horiba ABX Johnson & Johnson MediTech MedLab-Products Sp.zo.o. Olympus Pointe Scientific Sarstedt Sysmex Polska Roche
Sesja I
Prowadzšcy : prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

11 10 – 11 40 Nowe markery w diagnozowaniu i monitorowaniu sepsy
prof. dr hab. Marek Paradowski
11 40 – 12 00 Sepsa u chorych chirurgicznych
prof.dr hab. Krzysztof Leksowski
12 00 – 12 20 CRP – marker prognostyczny – mit czy rzeczywistoœć
prof.dr hab. Krystyna Sztefko

12 20 – 12 40 Dyskusja
12 40 - 12 50 Przerwa

Sesja II
Prowadzšcy : prof. dr hab. Marek Paradowski
prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

12 50 – 13 20 Dlaczego nerki wytwarzajš erytropoetynę ?
prof dr.hab.Stefan Angielski
13 20 – 13 50 Epidemiologia przewlekłej niewydolnoœci nerek
prof.dr.hab. Bolesław Rutkowski
13 50 - 14 10 Apoptoza w procesach zapalnych
dr n.med. Mirosława Pietruczuk
14 10 – 14 30 Cytokiny jako markery nowotworowe
dr n.med. Barbara Mroczko

14 30 - 14 50 Dyskusja
14 50 - 15 00 Zakończenie Konferencji - dr n. med Alicja Gabrylewska
prof. dr n.med. Marek Paradowski

Copyright © 2004-2023 PTDL