Aktualności » Białystok » Szkolenia w ramach Projektu UE

Małgorzata Rusak 12/09/2023 19:31

Szanowni Państwo!
w imieniu Przewodniczącego Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego, Pełnomocnika JM Rektora, Prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie Diagnostów i Techników Analityki o możliwości  zgłoszenia  się  na  szkolenie  w  ramach  szkoleniowego grantu  europejskiego realizowanego  przez  Ministerstwo  Zdrowia  i  Krajową  Izbę  Diagnostów  Laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Szkolenie w siedmiu modułach tematycznych jest bezpłatne  i odbywa  się:
- z wiedzy  teoretycznej  „on  line“
- zajęcia praktyczne realizowane są w ciągu  3-ech  dni weekendowych. 
W ramach projektu pokrywane są  koszty  dojazdu,  hotelu  i  wyżywienia  (catering  i  lunch).
Informacja jest dostępna na stronie KIDL-u.
Rejestracja do końca września na stronie KID: https://kidl.org.pl/page/view?id=4393

       Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL