Aktualności » Białystok » Posiedzenie naukowo- szkoleniowe 17.05.2023

Małgorzata Rusak 28/04/2023 12:04

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
wraz z firmą DiaSorin Poland sp. z o.o.
 

****************
zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

które odbędzie się w dniu 17.05.2023 (środa) o godz. 14.00

w Sali Wykładowej nr 1 Collegium Novum ul. Waszyngtona 15A.

PROGRAM:

„Diagnostyka i leczenie Helicobacter pyloriw świetle najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii”- dr hab. n. med. Jarosław Daniluk,
                           Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,
                           Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

„Przegląd nieinwazyjnych metod diagnostycznych Helicobacter pylori”-
                          dr n. med. Małgorzata Łukasik,                                     
                          DiaSorin Poland sp. z o.o.

Sprawy bieżące oddziału.

         Przewodnicząca
Białostockiego Oddziału PTDL
    Dr hab. Małgorzata Rusak

Copyright © 2004-2023 PTDL