Aktualności » Białystok » Posiedzenie naukowo- szkoleniowe 15.03.2023

Małgorzata Rusak 07/03/2023 09:00

15 marca 2023 roku wraz z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe
pod patronatem Białostockiego Oddziału PTDL pt.:
"Optymalizacja pracy w Diagnostycznym Laboratorium Medycznym
oraz wczesna diagnostyka raka wątrobokomórkowego."

13:20-13:30 Rejestracja uczestników 
13:30-13:35 Powitanie dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
13:35-14:05 „Zdalny nadzór nad badaniami POC na oddziałach szpitalnych” 
Ludwik Woźniak, Przedstawiciel Handlowy POCT, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
14:05-14:30 „Wczesna diagnostyka raka wątrobokomórkowego HCC”. 
Adam Wądołkowski, Przedstawiciel handlowy, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
14:30-15:00 „Lean - założenia i wartości. Przykłady optymalizacji w  laboratoriach.”. 
Andrzej Mogieła - Process Consultant, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
15:00-15:20 Dyskusja 
15:20 -15:30 Zakończenie spotkania

      Dr hab.n. med. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL