Aktualności » Białystok » Link do testu

Małgorzata Rusak 25/01/2023 11:24

Szanowni Państwo,

osoby uczestniczące w webinarze 24-25 stycznia 2023 roku i chcą otrzymać
certyfikat o punktach edukacyjnych proszę o zapoznanie sie z informacjami poniżej:

Test będzie aktywny w przedziale czasowym 25.02.2023 od godz 20:00 – 28.02.2023
do godz 23:59

Na rozwiązanie testu Uczestnik ma 5 godzin od czasu uruchomienia testu

Test jest jednokrotnego wyboru, próg na zaliczenie: 60%

BARDZO PROSZĘ W FORMULARZU WPISAĆ
IMIĘ, NAZWISKO I PODAĆ
ADRES MAILOWY- JEST TO KONIECZNE 
DO PRZYGOTOWANIA I WYSYŁKI CERTYFIKATÓW

Certyfikaty zostaną wysłąne do Uczestników PO dezaktywacji testu tj. od 1 marca 2023.

Oto link do nowego testu:

   https://www.testportal.pl/test.html?t=b8N4FY7NfYa6            


          Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL