Aktualności » Białystok » Składka 2023

Małgorzata Rusak 17/01/2023 14:43

Szanowni Państwo

przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł,
dla emerytów 20 zł i nie uległa zmianie od 2014 roku.
Numer rachunku bankowego: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki;
rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki. 

 PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

          Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL