Aktualności » Białystok » Posiedzenia naukowo- szkoleniowe w 2021

Małgorzata Rusak 02/01/2022 20:17

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL składam Życzenia Noworoczne,
wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji,
spokoju i pomyślności w 2022 roku. 

     W 2021 roku​ Białostocki Oddział PTDL wraz z firmami diagnostycznymi zorganizował 6 zebrań naukowo-szkoleniowych/kursów, podczas których maksymalnie można było uzyskać 10 punktów twardych i 8 punktów miękkich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)
    Z czterech webinariów, jeżeli Państwo w nich uczestniczyli, certyfikaty został przesłane bezpośrednio po nich, z dwóch majowych osoby w nich uczestniczące certyfikat otrzymają w kolejnym e-mailu. 

Jednocześnie przypominam o składce: wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi: 100,-zł (podstawowa) i 20,-zł (20% składki podstawowej) -diagności na emeryturze:
PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku: Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki
                                                         rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki. 

 Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl 

          dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL