Aktualności » Białystok » Składka 2021

Małgorzata Rusak 04/01/2021 21:16

Szanowni Państwo,

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł
 (normalna) i 20,-zł (20% składki normalnej)-emeryci

PTDL Oddział Białostocki, ul Waszyngtona 15A; 15-269 Białystok

PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku:

Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać:
         imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki
         rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl

               Z wyrazami szacunku
             dr hab Małgorzata Rusak
Przewodniczaca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL