Aktualności » Białystok » "Adwokaci służbie zdrowia"

Małgorzata Rusak 20/03/2020 08:22

W związku obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego Izba Adwokacka w Białymstoku uruchomiła akcję "Adwokaci służbie zdrowia", dzięki której członkowie Izby Diagnostów mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez adwokatów Izby Adwokackiej. Pomoc jest udzielana telefonicznie według załączonego grafiku zamieszczony na stronie: www.adwokatura.bialystok.pl oraz drogą elektroniczną bez ograniczeń czasowych (dotyczy zapytań o kwestie prawne) w terminie 23 - 27 marca 2020 roku.
O Akcji poinformowała adwokat dr Agnieszka Zemke - Górecka, Dziekan ORA.

         Z wyrazami szacunku
      dr hab. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL