Aktualności » Białystok » Kwietniowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe- 6.04.2019

Małgorzata Rusak 05/03/2019 19:49

Zarząd Oddziału Białostockiego PTDL oraz firma HORIBA ABX Sp. z o.o.

◊◊◊◊◊

serdecznie zapraszają na posiedzenia naukowo-szkoleniowe
w formie warsztatów hematologicznych, które odbędą się

6 kwietnia (sobota) 2019 roku

w Sali Konferencyjnej Restauracji Camelot, ul. Młynowa 24, Białystok

Prowadzącym warsztaty jest lek. Grzegorz Lewandowski (Łódź)

     Czas trwania: 9.30-17.00 (w tym przerwa na lunch 13-14.00)

 Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł

     Wpłaty należy dokonać na konto: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

(PTDL Oddział Białostocki, ul Waszyngtona 15A; 15-269 Białystok)

     Koniecznie z podaniem w tytule przelewu "Warsztaty hematologiczne 2019".

     Członkowie Oddziału Białostockiego zainteresowani uczestnictwem w posiedzeniach proszę
o zgłoszenie udziału TYLKO mailowo na adres: malgorzata.rusak@umb.edu.pl podając: imię i nazwisko, miejsce pracy oraz przesyłając dowód wpłaty za warsztaty.
Rejestracja kończy się pierwszego dnia wiosny.

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 60 osób) - pierwszeństwo mają członkowie Białostockiego Oddziału PTDL. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-mail zwrotnego. W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem informacje zamieścimy na stronie internetowej PTDL i prześlemy e-mail do członków oddziału.

Program posiedzeń:

I posiedzenie:

9.30- 9.55- „Nowe technologie pomiarowe w analizatorach YUMIZEN H”-   Danuta  Haertle, Haematology Product Manager, HORIBA ABX Sp. z o.o.

10.00 – 10.30 - krew żylna, tętnicza, arterializowana czy obwodowa?

10.30 – 11.00 - jak prawidłowo dokonać analizy preparatów mikroskopowych krwi
i szpiku?

11.10 – 12.00 - dojrzewanie i różnicowanie komórek hematogenezy

12.10 – 13.00 - rozmaz mikroskopowy krwi – cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego – część 1 – nowotwory mieloproliferacyjne

13.00-14.00- lunch

II posiedzenie:

14.10 – 15.00 - rozmaz mikroskopowy krwi – cechy przemawiające za chorobą układu krwiotwórczego – część 2 – ostre białaczki szpikowe i dyskrazje nowotworowe

15.10 – 15.30 - pancytopenia i małopłytkowość do diagnostyki

15.30 – 16.30 - limfopoeza reaktywna i atypowa

16.30 – 17.00 - pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Przewodznicząca Białostockiego Oddziału PTDL
           dr hab. Małgorzata Rusak


Copyright © 2004-2023 PTDL