Aktualności » Białystok » Składki na konto

Małgorzata Rusak 27/02/2017 09:43

Przypominamy o SKŁADKACH!!!

Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

PTDL Oddział Białostocki

PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku:

Numer konta   46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki
rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację o zaległościach w opłacaniu składek,
proszę o kontakt pod adresem e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl .

    Dr n.med. Małgorzata Rusak
Sekretarz Oddziału Białostockiego PTDL

Copyright © 2004-2023 PTDL