Aktualności » Białystok

 • Małgorzata Rusak 22/03/2023 07:06

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do zajrzenia na stronę akademiaroche.pl 

  Już 30 marca kolejny webinar, tym razem poświęcony kompleksowej diagnostyce raka jelita grubego.

        Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 07/03/2023 09:00

  15 marca 2023 roku wraz z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
  zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe
  pod patronatem Białostockiego Oddziału PTDL pt.:
  "Optymalizacja pracy w Diagnostycznym Laboratorium Medycznym
  oraz wczesna diagnostyka raka wątrobokomórkowego."

  Wydarzenie odbędzie się w hotelu Hampton by Hilton w Białymstoku, przy ul. W. Szymborskiej 2
  13:20-13:30 Rejestracja uczestników 
  13:30-13:35 Powitanie dr hab. n. med. Małgorzata Rusak, Przewodnicząca Oddziału
  13:35-14:05 „Zdalny nadzór nad badaniami POC na oddziałach szpitalnych” 
                       Ludwik Woźniak, Przedstawiciel Handlowy POCT, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  14:05-14:30 „Wczesna diagnostyka raka wątrobokomórkowego HCC”. 
                       Adam Wądołkowski, Przedstawiciel handlowy, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
  14:30-15:00 „Lean - założenia i wartości. Przykłady optymalizacji w laboratoriach.”. 
                      Andrzej Mogieła - Process Consultant, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
  15:00-15:20 Dyskusja 
  15:20 -15:30 Zakończenie spotkania

        Dr hab.n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 17/02/2023 21:23

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na warsztaty pt.: "Badanie ogólne i cytologiczne płynu mózgowo rdzeniowego, płynów z jam ciała i płynu stawowego" 23 lutego 2023 roku o godz. 13.00, które poprowadzi dr hab. n. med. Olga Martyna Koper-Lenkiewicz. Zajęcia odbędą się w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, ul. Waszyngtona 15a, IV piętro.

  Zgłoszenia prosze przesyłać na adres: malgorzata.rusak@umb.edu.pl. do 18.02.2023.
  Liczba miejsc jest ograniczona.

  UWAGA: Lista jest już zamknięta!

       Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 10/02/2023 12:08

  21 lutego 2023 roku (wtorek) w imieniu firmy Roche i białostockiego oddziału PTDL zapraszamy na Akademię Roche Diagnostic.

  Zaczynamy o 17.00.

  Program

  17.00-17.20- POCT- przyszłosć diagnostyki laboratoryjnej? mgr Alicja Utracka

  17.20- 17-40- Zastosowanie analizatorów POCT w oznaczaniu glukozy z uwzględnieniem możliwosci metodycznych oraz standartów akredytacyjnych- dr n. med. Katarzyna Ziółkowska

  17.40- 18.00- Jak kontrolować glukometry w systemie POCT- dr n. med Gabriela Langer

  Rejestracja: https://rochedialog.pl/moduly/akademia-roche/  

   

       Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 08/02/2023 17:38

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL i firmy Argenta sp z o.o. serdecznie zapraszamy na webinar w dniu 15.02.2023.

  Harmonogram:

  ⭕️17:00 - 17:05 Przywitanie - dr hab. n. med. Małgorzata Rusak, Przewodnicząca PTDL Białystok

  ⭕️17:05 - 17:50 Inwazyjna choroba meningokokowa. Rozpoznanie i profilaktyka - dr n. med. Kacper Toczyłowski, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

  ⭕️17.50 - 18.10 - RAST – manualnie i automatycznie - Dominika Skrabaka, Specjalista ds. Aplikacji, Dział Klinika - Mikrobiologia, Argenta Sp z o.o.

  ⭕️18:10 - 18.25 - Metoda LAMP – szybka i precyzyjna diagnoza SEPSY - Monika Oliwa, Młodszy Specjalista ds. aplikacji, Dział Klinika, Argenta Sp z o.o.

  ⭕️18.25 - 18.30 - Zakończenie spotkania - dr hab. n. med. Małgorzata Rusak, Przewodnicząca PTDL Białystok

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne (tzw. Punkty miękkie).

  Oto link do rejestracji:

  https://argentaspzoo191.clickmeeting.com/ptdl-bialystok-zebranie-naukowo-szkoleniowe-w-dniu-15-02-2023/register?_ga=2.122646859.1714893039.1675671383-271902639.1663847979&_gl=1*12t61u4*_ga*MjcxOTAyNjM5LjE2NjM4NDc5Nzk.*_ga_K7H94QHX99*MTY3NTY3MTM4Mi4y

  MjguMS4xNjc1NjcyNjIwLjU1LjAuMA  

      Dr hab n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 06/02/2023 17:14

  Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  wraz z firmą SNIBE serdecznie zapraszają
  na posiedzenie naukowo- szkoleniowe

  8 marca 2023 r. (środa), o godzinie 13:30 

  Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Hotelu Hampton by Hilton
  w Białymstoku, ul. Wisławy Szymborskiej 2.

   Program posiedzenia:

  Immunochemia wsparciem dla profilu lipidowego
  dr n.med. Joanna Klimaszewska-Łata

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii Klinicznej 

  Snibe – nowoczesne rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej Marek Witkowski
  Country Manager, Snibe

  Wybrane testy z oferty firmy Snibe dr Małgorzata Jastrzębska-Czubak
  Sales Manager, Snibe

  Osoby, które są zainteresowane udziałem w posiedzeniu bardzo proszę o przesłanie informacji na adres e-mail: malgorzata.rusak@umb.edu.pl do czwartku 9 lutego 2023 roku do godziny 20.00- rejestracja jest konieczna ze względów organizacyjno-logistycznych.

         Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 25/01/2023 11:24

  Szanowni Państwo,

  osoby uczestniczące w webinarze 24-25 stycznia 2023 roku i chcą otrzymać
  certyfikat o punktach edukacyjnych proszę o zapoznanie sie z informacjami poniżej:

  Test będzie aktywny w przedziale czasowym 25.02.2023 od godz 20:00 – 28.02.2023
  do godz 23:59

  Na rozwiązanie testu Uczestnik ma 5 godzin od czasu uruchomienia testu

  Test jest jednokrotnego wyboru, próg na zaliczenie: 60%

  BARDZO PROSZĘ W FORMULARZU WPISAĆ
  IMIĘ, NAZWISKO I PODAĆ
  ADRES MAILOWY- JEST TO KONIECZNE 
  DO PRZYGOTOWANIA I WYSYŁKI CERTYFIKATÓW

  Certyfikaty zostaną wysłąne do Uczestników PO dezaktywacji testu tj. od 1 marca 2023.

  Oto link do nowego testu:

     https://www.testportal.pl/test.html?t=b8N4FY7NfYa6            


            Dr hab Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 17/01/2023 14:50

  Zaproszenie

  W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na konferencję/kurs

  JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK –kurs z błędów przedanalitycznych

  który odbędzie się w dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku w godzinach 16:00–20:00.

  Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams ( w aplikacji lub w przeglądarce internetowej), bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja/kurs będzie zakończony testem.

  Uczestnicy po wysłuchaniu 7 godzin wykładów i rozwiązaniu testu otrzymają
  7 twardych punktów edukacyjnych.

  (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

  Program webinarium

  Wtorek 24 styczeń

  16:00-16:15 Przywitanie Uczestników: dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
                        i mgr Dagmara Wąsowska, Konsultant Kliniczny IDS

  16:15–17:15 Błędy przedanalityczne- co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu

  17:15–18.15 Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

  18:15-19:15 Czas na wagę złota- jak skrócić TAT?

  19:15- 20:15 Zarządzanie krwią pacjenta- czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

  Link do spotkania 24 stycznia:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdhNjA4OGYtOTQ0NC00YzZjLWJjODUtOTU5Njg3NjYzOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

   Środa 25 styczeń

  16:00–17:00 Ekspozycja zawodowa- czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

  17:00-18:00  Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute
                        i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine- zgoda czy opozycja?

  18.00- 19.00 Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi

  19:00 Test dla Uczestników- link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie
             aktywny do końca lutego 2023
  .

  Link do spotkania 25 stycznia:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFiMTJkY2UtNmVlNC00NDQ5LTk0ZTUtZmIyYzljNzI4MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d    

         Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 17/01/2023 14:43

  Szanowni Państwo

  przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł i nie uległa zmianie od 2014 roku.
  Numer rachunku bankowego: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

  W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki. 

   PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

            Dr hab Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

 • Małgorzata Rusak 30/12/2022 19:44

             Roche Diagnostics Polska Sp. z o..o. wraz z Białostockim oddziałem PTDL 
  zaprasza na wydarzenie 19 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00
  pt.: Rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy w Polsce
  Część edukacyjna:
  
  17:00 – 17:30 – Znaczenie testów molekularnych hrHPV w skriningu raka szyjki macicy
  Prof. dr hab. med. Robert Jach
  17:30 – 18:00 – Wyzwania skriningowe z perspektywy patologa i cytopatologa ginekologicznego.
  Dr n. med. Martyna Trzeszcz
  18:00 – 18:30 – CINtec® PLUS Cytology i CINtec® Histology w codziennej praktyce patomorfologa,
  jako niezbędny element diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy.
              Prof. dr hab. Agnieszka Korolczuk 
  Strona do rejestracji:
                     Dr hab Małgorzata Rusak
  Przewodnicząca Białostociego Oddziału PTDL

   

Copyright © 2004-2023 PTDL