O Towarzystwie

Początki
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) zostało założone w 1964 roku z przekształcenia Sekcji Analityki Lekarskiej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zawiązanej w 1962 roku.
Prezesi

Funkcję prezesa pełniły kolejno następujące osoby:

 • prof. dr hab. Jerzy Krawczyński (1964-1976)
 • prof. dr hab. Stefan Angielski (1976-1979)
 • prof. dr hab. Jerzy Janecki (1979-1983)
 • prof. dr hab. Jan Sznajd (1983-1991)
 • prof. dr hab. Jan Prokopowicz (1991-1992)
 • prof. dr hab. Dagna Bobilewicz (1992-1998)
 • prof. dr hab. Marek Paradowski (1998-2007)
 • prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (2007-2010)
 • dr hab. Bogdan Solnica (od 2010)
Cele
Celem działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej, podnoszenie fachowych i naukowych kwalifikacji swoich członków, współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz udział w organizacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie służby zdrowia w Polsce.
Działalność
Towarzystwo organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy i przyznaje nagrody za osiągnięcia naukowe oraz prowadzi działalność wydawniczą, obejmującą m.in. redagowanie i wydawanie czasopism Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza.
Członkowie
Członkami Towarzystwa sa osoby posiadające wykształcenie dające podstawy do pracy zawodowej lub działalności naukowej w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Technicy analityki medycznej będący członkami PTDL mogą tworzyć koła techników. Oprócz członków zwyczajnych Towarzystwo zrzesza członków wspierających i nadaje godność członka honorowego. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach.
PTDL na świecie
PTDL należy do europejskich i światowych federacji towarzystw chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, jak:
 • EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
 • IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
oraz współpracuje z innymi stowarzyszeniami za granicą, mającymi podobne cele.
Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl