EurClinChem

eurclinchem

Europejski Rejestr Specjalistów w Medycynie Laboratoryjnej [ http://ec-4.org ] prowadzony pod kierunkiem Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratryjnej (EFLM) ma na celu ujednolicenie i wzajemne uznanie standardów kształcenia przed- i podyplomowego w tej dziedzinie. Tytuł Europejskiego Specjalisty w Medycynie Laboratoryjnej (EuSpLM) jest międzynarodowym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych i ma ułatwić podejmowanie pracy w tej specjalności w krajach Unii Europejskiej. Wpis do Rejestru i nadanie tytułu Europejskiego specjalisty w Medycynie Laboratoryjnej na okres 5 lat następuje po zaakceptowaniu aplikacji przez Narodowy Komitet i Komisję Rejestracyjną EC-4. Po 5 latach należy dokonać odnowienia tytułu. Polscy diagności laboratoryjni i lekarze posiadający tytuł specjalisty w laboratoryjnej diagnostyce medycznej mogą występować o wpis do Rejestru i nadanie tytułu EuSpLM.

W celu złożenia aplikacji należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: EC-4 i postępować zgodnie z zawartą na niej instrukcją. Korespondencję w sprawie wpisu do Rejestru i nadania tytułu EuSpLM proszę kierować do przedstawiciela PTDL w Komisji Rejestracyjnej EC-4:

Dr hab. n. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki UJCM
ul. Kopernika 15a
31-501 Kraków
e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl