Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.
Wiadomości z ostatnich miesięcy

Poznań
Konferencja naukowo-szkoleniowa
Warszawa
Link do spotkania naukowo-szkoleniowego 2.02.2023
Kraków
Kondolencje
Katowice
Zebranie stacjonarne naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 23.02.2023 r
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe 03.02.2023
Białystok
Link do testu
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 16.02.2023 r
Opole
składki członkowskie 2023 r
Warszawa
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 2.lutego 2023 roku
Wrocław
SKŁADKI 2023
Łódź
Składka członkowska 2023 r.
Poznań
Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne
Poznań
Diagnostyka toksykologiczna - wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne
Szczecin
Zaproszenie dla wszystkich diagnostów na kurs
Białystok
Webinar 24-25 styczeń 2023
Białystok
Składka 2023
Wrocław
SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE 01.02.2023 (STACJONARNIE)
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe 21.01.2023
Szczecin
Składka członkowska za rok 2023
Rzeszów
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 09 lutego 2023 r. aktualizacja
Warszawa
Składka członkowska 2023
Warszawa
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19.01.2023 roku
Białystok
Akademia Roche 19.01.2023
Białystok
Życzenia świąteczno-noworoczne.
Bydgoszcz
Wesołych Świąt
Wrocław
Wesołych Świąt!
Łódź
Wesołych Świąt
Olsztyn
Zyczenia Swiąteczne
Gdańsk
Życzenia świąteczne
Rzeszów
Życzenia Świąteczne i Noworoczne
Warszawa
Wesołych Świąt!
Poznań
Wesołych Świąt
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 17.12.2022
Wrocław
SPOTKANIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE - 19.12.2022
Gdańsk
ZEBRANIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE W SYSTEMIE ON LINE W DNIU 14.12.2022
Lubuski
XI Lubuska Konferencja Diagnostyczna - ZIMA 2023
Katowice
Zebranie online naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 09.12.2022 r
Warszawa
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19.12.20222 roku
Szczecin
Zaproszenie na posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 9 grudnia 2022r
Katowice
WARSZTATY DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
Białystok
Powtórka przed egzaminem specjalizacyjnym z LDM
Białystok
Stacjonarne posiedzenie naukowo-szkoleniowe 07.12.2022
Łódź
Konferencja naukowo-szkoleniowa, Łódź 02.12.2022r.
Kraków
Sympozjum naukowo-szkoleniowe PTDL O/Kraków 10 grudnia 2022
Bydgoszcz
Świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe 12.12.2022 r
Rzeszów
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 08.12.2022 r. - program
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe 26.11.2022
Poznań
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Opalenica 16-17.02.2023 r.
Kraków
Spotkania naukowo-szkoleniowe PTDL O/Kraków, w roku akademickim 2022/2023
Lubuski
XI Lubuska Konferencja Diagnostyczna - ZIMA 2023
Lublin
Mikołajkowo-Świąteczne Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe - 8 grudnia 2022 r.
Olsztyn
zebranie naukowo- szkoleniowe 1 grudzień 2022
Katowice
Zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 18.11.2022 r
Rzeszów
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w listopadzie i grudniu -informacje.
Warszawa
Rejestracja na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 21.11.2022
Białystok
Akademia Roche Diagnostics 17.11.2022
Szczecin
Zaproszenie na świąteczne szkolenie naukowo-szkoleniowe 10.12.2022
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 19.11.2022
Białystok
Posiedzenie naukowo- szkoleniowe 17.11.2022
Lubuski
Spotkanie naukowo-szkoleniowe 19.11.2022r.
Rzeszów
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 24.11.2022 r.
Poznań
Zebranie naukowo-szkoleniowe 17.11.2022r. godz. 13:00-15:00
Opole
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 06.12.2022
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 23.11.2022 r
Warszawa
Spotkanie naukowo-szkoleniowe 21.11.2022
Wrocław
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe - 23.11.2022
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 29.10.2022
Lublin
Konferencja: "Problemy hematologiczne w różnych dyscyplinach medycznych” - 15 października 2022 r.
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów-27.10.2022 r
Szczecin
Zaproszenie do udziału w XXVI edycji konferencji z cyklu "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych"
Kraków
Nowy Zarząd w krakowskim oddziale PTDL
Poznań
Ostatnie pożegnanie dr. n. med. Lesława Lipińskiego
Łódź
KONDOLENCJE
Białystok
Stacjonarne posiedzenie naukowo-szkoleniowe 6.10.2022
Olsztyn
konferencja 30.09-01.10.2022
Kraków
Spotkanie wyborcze Kraków
Lublin
Zebranie naukowo-szkoleniowe i sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Lubelskiego PTDL
Poznań
Spotkanie naukowo- szkoleniowe 13.10.2022 r. godzina 13:00
Białystok
Akademia Roche Diagnostics 29.09.2022
Gdańsk
Zebranie w dniu 24.09.2022
Warszawa
Zmiana terminu konferencji Oddziału Warszawskiego PTDL "Warszawska Jesień Diagnostyczna"
Słupsk
Spotkanie naukowo- szkoleniowe 15.09.2022 godzina 13:30
Wrocław
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Łódź
ZMIANA TERMINU Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Łódzkiego Oddziału PTDL
Łódź
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Łódzkiego Oddziału PTDL
Katowice
Zebranie sprawozdawczo-wybiorcze 08.09.2022 r.
Warszawa
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD
Poznań
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Kraków
UWAGA !!!! Zebranie wyborcze 24 września 2022 r. w Krakowie
Kielce
Zebranie wyborcze 10 września 2022
Lubuski
Zebranie Wyborcze Lubuskiego Oddziału PTDL - 03.09.2022
Copyright © 2004-2023 PTDL