Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.Wiadomości z ostatnich miesięcy

Szczecin
konferencja Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 18.11.2017
Szczecin
zebranie naukowo- szkoleniowe 07.10.2017
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 30 września 2017r.
Słupsk
Zebranie dnia 14 września 2017 r. o godzinie 11:00
Katowice
kurs specjalizacyjny pt.: "Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych"
Rzeszów
Zebranie 28 września 2017 r.w Rzeszowie
Katowice
Zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 20.10.2017 r
Opole
Zebranie PTDL Oddział w Opolu 28.09.2017r
Katowice
70-lecie Instytutu Onkologii w Gliwicach - konferencja dla diagnostów laboratoryjnych
Olsztyn
Zebranie we wrześniu 2017r.
Bydgoszcz
Komunikat-program Konferencji Oddziału Bydgoskiego 5-6 października 2017
Bydgoszcz
Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału PTDL w Bydgoszczy 5-6 października 2017
Warszawa
Pierwsze powakacyjne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego PTDL
Opole
Pożegnanie mgr Józefa Makuszyńskiego
Lublin
Rejestracja na repetytorium w Lublinie już rozpoczęta
Lublin
Repetytorium przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego
Warszawa
Non Omnis Moriar
Katowice
VI Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Katowickiego PTDL
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - zdjęcia
Wrocław
Protest wobec faktu usiłowania wprowadzenia zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych
Opole
Wyniki wyborów do władz Opolskiego Oddziału PTDL
Katowice
Wyniki wyborów do władz Katowickiego Oddziału PTDL
Katowice
zaproszenie na zebranie PTM
Warszawa
Wyniki wyborów do władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021
Kraków
Krakowski oddział PTDL po wyborach Delegaci na XIX Zjazd proszeni o kontakt
Kraków
Spotkanie szkoleniowe 10 czerwca 2017 wyjątkowo o 11.00
Bydgoszcz
KOMUNIKAT- WYNIKI WYBORÓW 18.05.2017
Warszawa
Zmiana czerwcowego terminu posiedzenia naukowo-szkoleniowego
Łódź
Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 8 CZERWCA 2017 r.
Wrocław
PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PTDL ODDZIAŁÓW: OPOLE, SZCZECIN, WROCŁAW
Olsztyn
Zebranie w czerwcu 2017r.
Łódź
Konferencja plenerowa OŁ/PTDL 19-20 MAJ 20117r.
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 08.06.2017
Katowice
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze i naukowo-szkoleniowe 19 maja br.
Białystok
WYBORY-17 MAJ 2017 (środa)
Kielce
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze PTDL o/Kielce - 20 maja 2017r.
Wrocław
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NA 10 MAJA 2017
Rzeszów
zebranie 18 maja 2017 r. w Rzeszowie
Słupsk
ZEBRANIE NAUKOWE 11.05. Walne Zebranie oddzialu
Kraków
Agenda Majowego spotkania w Przegorzałach 12-13 maj 2017
Olsztyn
Zebranie w maju 2017r.
Warszawa
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 09.05.2017 r.
Bydgoszcz
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
Gdańsk
Zebranie maj 2017
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin
Kielce
Zmiana terminu Zebrania Wyborczego
Poznań
ZEBRANIE WYBORCZE 20.04.2017 R., GODZ.12:30
Warszawa
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Opole
Zebranie spawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia 2017 r. oddział Opole
Szczecin
UWAGA -zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27.04.2017 czwartek
Wrocław
Życzenia Wielkanocne
Rzeszów
Konferencja 08-09- czerwca 2017 r w Mucznem
Warszawa
Odwołane posiedzenie 11.04.2017 r.
Kraków
22 kwietnia Wybory w oddziale Krakowskim
Białystok
Kwietniowa konferencja naukowo-szkoleniowa- 21.04.2017
Bydgoszcz
Życzenia Wielkanocne
Poznań
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - wymagania dot. sesji plakatowej
Szczecin
zebranie sparwozdawczo-wyborcze 26.04.2017
Słupsk
zebranie 06.04.17
Białystok
Posiedzenia w kwietniu i maju
Kraków
Majowe spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną Kraków Przegorzały 2017
Łódź
Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Katowice
Konferencja "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii"
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Rzeszów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietna 2017 r.w Rzeszowie
Copyright © 2004-2017 PTDL