Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.Wiadomości z ostatnich miesięcy

Katowice
"Śląskie Warsztaty Diagnostyczne" w Katowicach 16.10.br.
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe listopad 2015
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 09.10. br. w Expo Silesia
Kraków
10 październik godz 9.00 Inauguracyjne Spotkanie Szkoleniowe 2015-2016 PTDL Małopolska
Szczecin
XIII konferencja Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 21.11.2015
Szczecin
zebranie naukowo-szkoleniowe 15.10.2015
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Warszawa
Zapraszamy 13.10.2015 r. na posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału
Opole
Zebranie 22 października 2015 o/Opole
Rzeszów
Zebranie 15 października 2015 r. w Rzeszowie
Łódź
Zebranie naukowe O. Łódzkiego PTDL 15. X. 2015 r.
Gdańsk
Ostatnie pożegnanie koleżanki Ani Frankowskiej
Olsztyn
Zebranie w pażdzierniku 2015r. Olsztyn
Poznań
KONFERENCJA NAJCZĘSTSZE NIEPOROZUMIENIA W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ
Warszawa
Informacja dla Członków Koła Techników Analityki Medycznej
Szczecin
spotkanie kierowników województwa zachodniopomorskiego z przedstawicielami KIDL 17.10.2015 r.
Lubuski
Zebranie naukowo-szkoleniowe 29.09.2015r
Poznań
Spotkanie Przedstawicieli KRDL z diagnostami województwa wielkopolskiego
Bydgoszcz
Zaproszenie na konferencję oraz informacja o zebraniach w 2015 r
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 26 września 2015r.
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Poznań
NAJCZĘSTSZE NIEPOROZUMIENIA W MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 18 września br.
Łódź
Konferencja plenerowa OŁ/PTDL 10-12 .IX.2015 R.
Białystok
Warsztaty szkoleniowe 25.09.15
Łódź
Konferencja plenerowa OŁ/PTDL 10-12 .IX.2015 R.
Lublin
konferencja, listopad, Warszawa
Szczecin
Konferencja wyjazdowa Międzyzdroje 23-25.09 .2015
Opole
Ostatnie pożegnanie Joli Wojtuń
Wrocław
Pożegnanie doktora Jerzego Kotkiewicza
Poznań
Konferencja PTDL Oddział Poznań - komunikat wstępny
Wrocław
Literatura wymagana do egzaminu specjalizacyjnego z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
Warszawa
Pożegnanie Docenta Zenona Hendricha
Wrocław
Zdjęcia z XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego połączonej z VII Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław
Kielce
OGŁOSZENIE
Wrocław
PROGRAM VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław- „Badania laboratoryjne niezbędnym narzędziem lekarza w opiece nad pacjentem”
Olsztyn
Zebranie w czerwcu 2015r. Olsztyn
Poznań
Zebranie naukowe 18.06 2015 r.
Wrocław
Sympozjum Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego i Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kraków
13 czerwca ostatnie w sesji 2014/2015 spotkanie PTDL w Krakowie
Słupsk
09.06.2015 KONFERENCJA Medycyna Laboratoryjna w DiagnostyceZdrowia Mężczyzny iKobiety
Warszawa
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 02 czerwca 2015 roku
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe czerwiec 2015
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 30 maja 2015r.
Lubuski
Spotkanie naukowo-szkoleniowe 10.06.2015r.
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 18.06.2015
Słupsk
Konferencja naukowo-szkoleniowa Medycyna laboratoryjna w diagnostyce zdrowia kobiety i mążczyzny
Bydgoszcz
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONFERENCJI PTDL O/BYDGOSZCZ W ŁYSOMICACH
Poznań
Zebranie naukowe 21.05.2015 r.
Opole
Zebranie 14 maja 2015 o/Opole
Kraków
Tomaszowice 28-29 maja 2015 - Spotkania z diagnostyką laboratoryjną - PTDL Kraków i Firma Siemens
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 15 maja br.
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 14 maja 2015 R.
Białystok
Posiedzenie wyjazdowe 28-29.05.2015
Wrocław
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław- „Badania laboratoryjne niezbędnym narzędziem lekarza w opiece nad pacjentem”
Warszawa
Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTDL, dnia 12 maja 2015 roku
Rzeszów
Zebranie 21 maja 2015 r. w Rzeszowie
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Wrocław
Prośba dr Fischer do Kierowników MLD województwa dolnoślaskiego
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 25 kwietnia 2015r.
Rzeszów
11 - 12 czerwca 2015 r. Konferencja w Dubiecku
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe maj 2015
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 17 kwietnia br.
Opole
Zebranie 16 kwietnia - sprostowanie
Wrocław
Konferencja Naukowa 8 maj 2015r.
Warszawa
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 14.04.2015 r.
Szczecin
zebranie naukowo-szkoleniowe 23.04.2015
Kraków
Spotkanie Szkoleniowe PTDL Kraków 11.04.2015
Copyright © 2004-2015 PTDL